Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 111/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31380 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2021 thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU QUA CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG CHI MA, TỈNH LẠNG SƠN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

2

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2019,Chính phủ,Cửa khẩu,Cửa khẩu phụ,Cửa khẩu quốc tế,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

3

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2018,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Phê duyệt Hiệp định Thương mại,Tránh đánh thuế hai lần,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

4

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2017,Chính phủ,Quản lý dân cư,Đơn giản thủ tục giấy tờ ,Đơn giản hóa giấy tờ ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

5

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước Huế,Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

6

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

111/2021/ND-CP,Nghị định 111 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định về nhãn hàng hóa,Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP,Sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

7

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Vũng Tàu,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

8

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thông qua phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

9

Nghị quyết 111/NQ-HĐND thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Quảng Bình,Thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất,Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất tỉnh Quảng Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

10

Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022

111/2020/ND-CP,Nghị định 111 2020,Chính phủ,Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam,Biểu thuế ưu đãi để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

11

Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

111/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2021,Tỉnh Quảng Trị,Cơ chế tài chính xây dựng phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị,Xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị,Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

12

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

13

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 56/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

14

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Hòa Bình

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2018 NGHỊ

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

15

Nghị quyết 111/2020/NQ-HĐND quy định về thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

111/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Quảng Trị,Thời gian trợ cấp tiền mua vận chuyển nước ngọt sạch Quảng Trị,Tiền mua vận chuyển nước ngọt sạch Quảng Trị,Mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

16

Nghị quyết 111/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND quy định chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

111/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Ninh Bình,Tiếp tục Nghị quyết 55/2019/NQ-HĐND Ninh Bình,Tiếp tục thực hiện chính sách áp dụng huyện Yên Mô,Thực hiện chính sách áp dụng huyện Yên Mô Ninh Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

17

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Phú Yên nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Phú Yên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

18

Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

111/2018/ND-CP,Nghị định 111 2018,Chính phủ,Ngày truyền thống,Ngày thành lập,Tổ chức ngày Truyền thống ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2018/NĐ-CP

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

19

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

20

Nghị quyết 111/2019/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

111/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2019/NQ/HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91