Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 110/2003/Q��-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9347 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-110:2013 (ISO 8000-110:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 110: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Cú pháp, mã hóa ngữ nghĩa và sự phù hợp với đặc tả dữ liệu

TCVN10249-110:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-110:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-110:2013 ISO 8000-110:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 110: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: CÚ PHÁP, MÃ HÓA NGỮ NGHĨA VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC TẢ DỮ LIỆU Data quality - Part 110: Master data: Exchange

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-110:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-110:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-110:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả,Ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis ,QCVN 01-110:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 110 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG Ceratitis

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 110:1996 về chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN110:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN110:1996,***,Chỉ dẫn thiết kế ,Sử dụng vải địa kỹ thuật,Lọc trong công trình thủy lợi ,14 TCN 110:1996 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 110 - 1996 CHỈ DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Guideline for Designing and Using of Filter Geotextile

Ban hành: 04/11/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-15:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

TCVN7571-15:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-15:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-15:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 15: THÉP CHỮ I Hot-rolled steel sections - Part 15: I sections Lời nói đầu TCVN 7571-15:2019 thay thế TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15:1980). TCVN 7571-15:2019 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

QCVN06:2019/BTC,Quy chuẩn QCVN06:2019,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 06:2019/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11151:2015 (ISO 9292:1988) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp đo phổ 1,10-phenantrolin

TCVN11151:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11151:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11151:2015 ISO 9292:1988 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ 1,10-PHENANTROLIN Manganese ores and concentrates - Determination of total iron content -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TCVN6274:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6274:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN02:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN02:2017,Bộ Tài chính,Điện - điện tử QCVN 02: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulations on generators for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12630-1:2019 về Bản đồ lập địa - Quy định trình bày và thể hiện nội dung - Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I

4.2  Yêu cầu nội dung chuyên đề 4.2.1.  Diện tích lô nhỏ nhất trong điều tra vẽ ranh giới lô lập địa cấp I. 4.2.1.1.  Đối với bản đồ lập địa tỷ lệ 1: 5 000, lô lập địa nhỏ nhất có diện tích 0,25 ha. 4.2.1.2.  Đối với bản đồ lập địa tỷ lệ 1:10 000, lô lập địa nhỏ nhất có diện tích 1,0 ha. 4.2.2  Thể hiện kiểu đất phụ trên bản

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 về phòng cháy chữa cháy-hệ thống Sprinkler tự động-yêu cầu thiết kế và lắp đặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7336:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7336:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7336:2003,Phòng cháy chữa cháy,Hệ thống sprinkler tự động TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7336:2003 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY-HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG-YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6389:2003 (CODEX STAN 90 - 1995) về thịt cua đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6389:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6389:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN6389:2003,Thịt cua đóng hộp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6389 : 2003 CODEX STAN 90 - 1995 Soát xét lần 1 THỊT CUA ĐÓNG HỘP Canned crarb meat Lời nói đầu TCVN 6389 : 2003 thay thế TCVN 6389 : 1998

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5107:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5107:2003,***,Nước mắm,TCVN 5107:2003,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5107 : 2003 NƯỚC MẮM Fish sauce 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm nước mắm được sản xuất từ cá và muối. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6276:2003 về Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6276:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6276:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ngăn ngừa ô nhiễm biển,Ô nhiễm biển,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6276 : 2003 QUI PHẠM CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Rules for Marine Pollution Prevention Systems of Ships Lời nói

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5502:2003 về nước cấp sinh hoạt - yêu cầu chất lượng do Bộ khoa học và công nghệ ban hành

TCVN5502:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5502:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN5502:2003,Nước cấp sinh hoạt ,Yêu cầu chất lượng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502: 2003 SOÁT XÉT LẦN 1 NƯỚC CẤP SINH HOẠT - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water - Quality requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7362 : 2003 (ISO 6726:1988) về mô tô, xe máy hai bánh - khối lượng - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7362:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7362:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7362:2003,Mô tô xe máy hai bánh,Thuật ngữ và định nghĩa,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7362 : 2003 (ISO 6726:1988) MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH - KHỐI LƯỢNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Motorcycles and mopeds with two wheels - Masses - Vocabulary

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6272:2003 về Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6272:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6272:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển,TCVN6272:2003,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6272 : 2003 QUI PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN Rules for Cargo Handling Appliances of Ships Lời nói đầu TCVN 6272 : 2003 thay thế cho TCVN 6272 :

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7333:2003 về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Xương xốp cacbon

TCVN7333:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7333:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7333 : 2003 VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT − XƯƠNG XỐP CACBON Implants for surgery − Biomedical porous carbon bone Lời nói đầu TCVN 7333 : 2003 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 61/SC 13 “Vật liệu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6273:2003 về Quy phạm chế tạo và chứng nhận côngtenơ vận chuyển bằng đường biển

TCVN6273:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6273:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6273 : 2003 QUY PHẠM CHẾ TẠO VÀ CHỨNG NHẬN CÔNG TE NƠ VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Rules for Construction and Certification of Freight Containers Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy định chung

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242