Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6950 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-110:2013 (ISO 8000-110:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 110: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Cú pháp, mã hóa ngữ nghĩa và sự phù hợp với đặc tả dữ liệu

TCVN10249-110:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-110:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-110:2013 ISO 8000-110:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 110: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: CÚ PHÁP, MÃ HÓA NGỮ NGHĨA VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC TẢ DỮ LIỆU Data quality - Part 110: Master data: Exchange

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-110:2012/BNNPTNT về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-110:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-110:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám định nhóm ruồi đục quả,Ruồi đục quả,Ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis ,QCVN 01-110:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 110 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG Ceratitis

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 110:1996 về chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN110:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN110:1996,***,Chỉ dẫn thiết kế ,Sử dụng vải địa kỹ thuật,Lọc trong công trình thủy lợi ,14 TCN 110:1996 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 110 - 1996 CHỈ DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Guideline for Designing and Using of Filter Geotextile

Ban hành: 04/11/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

QCVN14:2020/BTC,Quy chuẩn QCVN14:2020,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 14: 2020/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve Lời nói đầu QCVN 14: 2020/BTC thay thế QCVN 14: 2014/BTC; QCVN 14: 2020/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

QCVN06:2019/BTC,Quy chuẩn QCVN06:2019,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 06:2019/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11151:2015 (ISO 9292:1988) về Quặng và tinh quặng mangan - Xác định hàm lượng sắt tổng - Phương pháp đo phổ 1,10-phenantrolin

TCVN11151:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11151:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11151:2015 ISO 9292:1988 QUẶNG VÀ TINH QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ 1,10-PHENANTROLIN Manganese ores and concentrates - Determination of total iron content -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6274:2003 về Quy phạm ụ nổi

TCVN6274:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6274:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6274 : 2003 QUI PHẠM Ụ NỔI Rules for Floating Docks CHƯƠNG 1 QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Qui định chung 1.1.1. Phạm vi áp dụng 1 Việc kiểm tra và đóng mới các ụ nổi phải thỏa mãn Qui phạm

Ban hành: 31/12/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2017/BTC về Máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN02:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN02:2017,Bộ Tài chính,Điện - điện tử QCVN 02: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulations on generators for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7352:2003 về mô tô, xe máy - phương pháp thử chạy trên đường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7352:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7352:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mô tô xe máy phương pháp thử,TCVN7352:2003,Phương pháp thử chạy trên đường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7352 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG Motorcycles, mopeds - Method of driving test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7353:2003 về mô tô, xe máy -phương pháp đo kích thước và khối lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7353:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7353:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7353:2003,Mô tô xe máy phương pháp thử,Phương pháp đo kích thước và khối lượng,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7353 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY -PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG Motorcycles, mopeds -Measurement method for dimensions

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7357:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7357:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7357:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN7357:2003 ,Khí thải gây ô nhiễm,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7357 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ MÔ TÔ LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7358:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7358:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7358:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7358:2003 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Khí thải gây ô nhiễm,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7358 :2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ XE MÁY LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7360:2003 (ISO 7634:1995) về phương tiện giao thông đường bộ -hệ thống phanh khí nén của rơmoóc và sơ mi rơ moóc - đo hiệu quả phanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7360:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7360:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN7360:2003,Phương tiện giao thông đường bộ,Hệ thống phanh khí nén ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7360 : 2003 (ISO 7634:1995) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ -HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN CỦA RƠMOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC - ĐO HIỆU QUẢ PHANH Road

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7361:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - tấm báo hiệu phía sau cho xe hạng nặng và dài - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7361:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7361:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7361:2003,Phương tiện giao thông đường bộ,Tấm báo hiệu phía sau ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7361 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TẤM BÁO HIỆU PHÍA SAU CHO XE HẠNG NẶNG VÀ DÀI - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7350:2003 mô tô, xe máy - phương pháp thử khả năng chạy theo đà do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7350:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7350:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7350:2003,Mô tô xe máy phương pháp thử,Khả năng chạy theo đà,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7350 :2003 MÔ TÔ, XE MÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG CHẠY THEO ĐÀ Motorcycles, mopeds - Method of coasting test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7351:2003 về mô tô, xe máy - phương pháp thử khả năng vượt dốc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7351:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7351:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7351:2003 ,Mô tô xe máy phương pháp thử,Khả năng vượt dốc ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7351 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG VƯỢT DỐC Motorcycles, mopeds - Method of hill climbing test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7347:2003 về cáp hạ áp dùng cho phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7347:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7347:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7347:2003,Phương tiện cơ giới đường bộ,Cáp hạ áp ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7347 : 2003 CÁP HẠ ÁP DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Low - Voltage cables for road power-driven vehicles 1. Phạm vi Tiêu chuẩn này qui định các

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7348:2003 về mô tô, xe máy - ắc quy chì-axít do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7348:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7348:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7348:2003,Mô tô xe máy ắc quy chì axít,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7348 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY - ẮC QUY CHÌ-AXÍT Motorcycles and mopeds - Lead-acid batteries 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho ắc quy chì axit dùng để

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7349:2003 về mô tô, xe máy - phương pháp thử gia tốc do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7349:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7349:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN7349:2003 ,Mô tô xe máy phương pháp thử gia tốc,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7349 : 2003 MÔ TÔ, XE MÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ GIA TỐC Motorcycles, mopeds - Method of acceleration test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215