Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 192219 văn bản

141

Kế hoạch 110/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2016. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

142

Quyết định 110/2002/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

110/2002/QD-BTNMT,Quyết định 110 2002,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chức năng,Vụ Đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2002/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

143

Quyết định 110/2002/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

110/2002/QD-UB,Quyết định 110 2002,Tỉnh Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110 /2002/-UB Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 09/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

144

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do Văn phòng Chính phủ ban hành

110/TB-VPCP,Thông báo 110 2016,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao hiệu quả hoạt động,Giám định tư pháp,Hoạt động giám định tư pháp,Dịch vụ pháp lý VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

145

Quyết định 110/2002/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 - 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

110/2002/QD-BNN,Quyết định 110 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ba Vì,Vườn quốc gia Ba Vì,Đơn vị sự nghiệp có thu,Quyền tự chủ tài chính,2002 - 2004,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 20/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

146

Quyết định 110/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tại tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

110/2002/QD-UB,Quyết định 110 2002,Tỉnh Khánh Hòa,Quản lý Nhà nước,Sau đăng ký kinh doanh ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 110/2002/QĐ-UB Nha Trang,

Ban hành: 02/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

147

Quyết định 110/2002/QĐ-UB sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp-thoát nước thành phố vào Khu Quản lý giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2002/QD-UB,Quyết định 110 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Sáp nhập,Ban Quản lý dự án cấp thoát nước,Khu Quản lý giao thông đô thị,Sở Giao thông Công chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2002/QĐ

Ban hành: 01/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

148

Quyết định 110/2002/QĐ-BTC sửa đổi chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

110/2002/QD-BTC,Quyết định 110 2002,Bộ Tài chính,Hóa đơn bán hàng,Bổ sung,Sửa đổi,Hóa đơn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2002/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 9

Ban hành: 18/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

149

Quyết định 110/2002/QĐ-UBND “Quy định hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và chế độ cho Giáo viên trường Mầm non dân lập” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

110/2002/QD-UBND,Quyết định 110 2002,Tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ xây dựng,Trường mầm non dân lập,Chế độ giáo viên,Tài chính nhà nước,Giáo dục UBND TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2002/QĐ

Ban hành: 06/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

150

Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội

Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Chương V Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Điều 23. Điều Khoản chuyển tiếp 1.

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

151

Quyết định 110/2002/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế (Sửa đổi) về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Pháp Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

110/2002/QD-UB,Quyết định 110 2002,Thành phố Hà Nội,Hội Hữu nghị Việt Pháp,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 05/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

152

Nghị quyết 110/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

110/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2018,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2018/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 7 năm

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

153

Quyết định 110/2002/QĐ-UB về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng của tỉnh Lào Cai

110/2002/QD-UB,Quyết định 110 2002,Tỉnh Lào Cai,Giải thưởng Văn học nghệ thuật,Phan Xi Păng ,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2002/QĐ

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2012

154

Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

110/2001/QD-BNN,Quyết định 110 2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Phụ cấp cán bộ,Phát triển vùng đất ngập nước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

155

Kế hoạch 110/KH-SYT năm 2015 về triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

110/KH-SYT,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 11 năm

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

156

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2001/QD-UB,Quyết định 110 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão,Bổ sung nhiệm vụ,Tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** số: 110/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

157

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

110/2001/QD-UB,Quyết định 110 2001,Thành phố Hà Nội,Thi hành án dân sự,Ban Chỉ Đạo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:110/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

158

Quyết định 110/2001/QĐ/BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

110/2001/QD/BTC,Quyết định 110 2001,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Hàng thuộc nhóm 2710,Mặt hàng nhóm 2710,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

159

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2015 hành động thành phố xanh Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÀNH PHỐ XANH HUẾ ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2015

160

Kế hoạch 110/KH-UBND kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2015

HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA, NĂM 2015 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69