Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 192297 văn bản

101

Quyết định 110/2005/QĐ-UBT điều chỉnh mật độ xây dựng công trình nhà máy, xí nghiệp trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

110/2005/QD-UBT,Quyết định 110 2005,Tỉnh Sóc Trăng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2005/QĐ-UBT Sóc Trăng, ngày 08 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 08/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

102

Quyết định 110/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

110/2005/QD-BNV,Quyết định 110 2005,Bộ Nội vụ,Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam,Hội Kinh tế Môi trường,Thành lập,Tài nguyên - Môi trường,Quyền dân sự BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 28/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

103

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP, Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Tuyên Quang ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 12 năm 2017 KẾ

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

104

Quyết định 110/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc thuộc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

110/2005/QD-UB,Quyết định 110 2005,Tỉnh Bắc Ninh,Trung tâm dạy nghề Kinh Bắc,Công ty Thương mại Du lịch Bắc Ninh,Thành lập,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2005/QĐ-UB Bắc Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

105

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Nam Định ban hành

HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Luật), Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

106

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi theo Luật 12/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 NGÀY 20/6/2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

107

Quyết định 110/2005/QĐ-UBND về ban hành tạm thời mức thu phí đậu xe ô tô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

110/2005/QD-UBND,Quyết định 110 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Phí đậu xe,Phí đậu xe ô tô,Phí đậu xe ô tô hàng tháng,Quận 1,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2005/QĐ-UBND Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

108

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020; Căn cứ Thông báo số 876-TB/TU ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thường trực Tỉnh

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

109

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Ninh Bình ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Ninh Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

110

Quyết định 14/2016/QĐ-TTg năm 2016 bãi bỏ Quyết định 110/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 110/2006/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

Ban hành: 01/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

111

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, đồng thời để việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

112

Quyết định 110/2004/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

Số: 110/2004/QĐ-UB Thái Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ NỘI VỤ THÁI BÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

113

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về Quy định bảo vệ đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Tỉnh Bình Phước,Bảo vệ đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2004/QĐ-UB Bình Phước, ngày

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

114

Quyết định 110/2004/QĐ-UBND quy định về các đoạn tuyến thuộc hệ thống đường tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy do tỉnh Gia Lai ban hành

110/2004/QD-UBND,Quyết định 110 2004,Tỉnh Gia Lai,Đoan tuyến bắt buộc đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô,Đoan tuyến bắt buộc đội mũ bảo hiểm đi xe xe máy,Bắt buộc đội mũ bảo hiểm đi xe mô tô xe máy Gia Lai,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

115

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

116

Quyết định 110/2004/QĐ_BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 85/2004/-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

110/2004/QD/BCN,Quyết định 110 2004,Bộ Công nghiệp,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ_BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 13/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

117

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: I. MỤC

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

118

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Ủy ban

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

119

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Thành phố Hà Nội,Viện Quy hoạch xây dựng,Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2004

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

120

Nghị quyết 110/2019/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Sơn La

110/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2019,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2019/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69