Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 192221 văn bản

81

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND chuyển giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh từ trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 110/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 26

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

82

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND về Quy chế xét khen thưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế xét khen thưởng ,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/2006/QĐ-UBND Đà

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2011

83

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2018,Chính phủ,Đầu tư xây dựng,Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng,Cơ chế đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-CP Hà

Ban hành: 25/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

84

Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

sách nhà nước. 2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Điều 7. Hiệu lực thi hành Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

85

Quyết định 110/2006/QĐ-BNN về việc Thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

110/2006/QD-BNN,Quyết định 110 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thành lập ban quản lý,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Đầu tư xây dựng Thủy lợi 9,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

86

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2006/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 16 tháng 11

Ban hành: 16/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

87

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông của vùng Bắc Trung Bộ do tỉnh Nghệ An ban hành

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2006/QĐ

Ban hành: 06/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

88

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 23/2001/-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Tỉnh Bình Định,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

89

Nghị quyết 110/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

110/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2018,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-HĐND Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

90

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức phường - xã, thị trấn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ tập sự,Quy chế tuyển dụng,Công chức phường xã thị trấn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

91

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1533/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

/KH-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1533/QĐ-TTG NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

92

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 53/-BCĐCCHC và Thông báo 78/TB-VPCP do tỉnh Thanh Hóa ban hành

các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 19/2014/- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Sở Nội vụ và các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện căn

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

93

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Địa chính Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Thành phố Hà Nội,Chuyển công ty,Công ty TNHHNN 1 thành viên,Công ty Địa chính Hà Nội,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:

Ban hành: 28/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2009

94

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

sở giáo dục, đào tạo trực thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các trường đại học, cao đẳng trực thuộc tỉnh tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy theo tinh thần tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. - Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-/TW ngày

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

95

Nghị quyết 110/2020/QH14 về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV do Quốc hội ban hành

110/2020/QH14,Nghị quyết 110 2020,Quốc hội,Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

96

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

110/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Tiền Giang, ngày 02 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

97

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Thực hiện Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

98

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp tỉnh Bình Dương

110/2006/QD-UBND,Quyết định 110 2006,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 03

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

99

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Văn phòng Chính phủ ban hành

110/TB-VPCP,Thông báo 110 2018,Văn phòng Chính phủ,Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Đời sống văn hóa khu dân cư,Đời sống văn hóa ở ấp khu phố,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

100

Quyết định 110/2005/QĐ-UBND về Quy định tặng quà đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

110/2005/QD-UBND,Quyết định 110 2005,Tỉnh Tuyên Quang,Gia đình liệt sỹ,Người có công với cách mạng ,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69