Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 192297 văn bản

21

Quyết định 110/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

110/QD-TCHQ,Quyết định 110 2016,Tổng cục Hải quan,Công nhận hoạt động đại lý,Đại lý làm thủ tục hải quan,Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan ,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2016

22

Quyết định 110/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

110/QD-UBND,Quyết định 110 2016,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

23

Quyết định 110/2005/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110/2005/QD-TTg,Quyết định 110 2005,Thủ tướng Chính phủ,Thuốc dự trữ lưu thông,Phòng bệnh,Chữa bệnh,Thương mại,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2005/QĐ-TTg

Ban hành: 16/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

24

Quyết định 110/2017/QĐ-UBND về quy định cơ chế quản lý và phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

110/2017/QD-UBND,Quyết định 110 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2017/QĐ-UBND Ninh

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

25

Quyết định 110/QĐ-BNV năm 2015 về Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

110/QD-BNV,Quyết định 110 2015,Bộ Nội vụ,Công tác cải cách hành chính,Cải cách hành chính,Sơ kết công tác cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ

Ban hành: 02/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

26

Quyết định 110/2004/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 36-NQ/TW năm 2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng chính phủ ban hành

110/2004/QD-TTg,Quyết định 110 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động quốc gia,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ-TTg

Ban hành: 23/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

27

Quyết định 110/QĐ-BTTTT năm 2015 về thừa nhận phòng đo kiểm ONETECH Corp. – KR0013 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

110/QD-BTTTT,Quyết định 110 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng đo kiểm,Phòng đo kiểm viễn thông,Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông,Thừa nhận phòng đo kiểm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

28

Quyết định 110/QĐ-VSD năm 2014 về Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

110/QD-VSD,Quyết định 110 2014,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,Giao dịch kỳ hạn hoán đổi,Nghiệp vụ hoán đổi,Quỹ hoán đổi danh mục ,Nghiệp vụ thanh toán bù trừ,Quy chế thanh toán bù trừ,Doanh nghiệp,Chứng khoán TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

29

Quyết định 110/2003/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước cấp độ tuyệt mật, tối mật của ngành Thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110/2003/QD-TTg,Quyết định 110 2003,Thủ tướng Chính phủ,Ngành thủy sản,Bí mật Nhà nước,Danh mục bí mật Nhà nước,Tuyệt mật và tối mật,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2003/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

30

Quyết định 110/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long kèm theo Quyết định 4088/2015/-UBND và 1069/2016/-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

110/2017/QD-UBND,Quyết định 110,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2017/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

31

Quyết định 110/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 91/2014/-UBND Quy định về bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

110/2016/QD-UBND,Quyết định 110 2016,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 21/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

32

Quyết định 110/QĐ-UBDT giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước năm 2014 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

110/QD-UBDT,Quyết định 110 2014,Uỷ ban Dân tộc,Ủy ban Dân tộc,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

33

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do tỉnh Tuyên Quang ban hành

110/QD-UBND,Quyết định 110,Tỉnh Tuyên Quang,triển khai thi hành Hiến pháp,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

34

Quyết định 110/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2014

110/QD-UBND,Quyết định 110 2014,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

35

Quyết định 110/2002/QĐ-TTg về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110/2002/QD-TTg,Quyết định 110 2002,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng,Xuất nhập khẩu,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ

Ban hành: 21/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

36

Quyết định 110/QĐ-VP năm 2013 về danh mục hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

110/QD-VP,Quyết định 110 2013,Thành phố Hà Nội,Danh mục thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ-VP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

37

Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

110/2000/QD-TTg,Quyết định 110 2000,Thủ tướng Chính phủ,Nhà máy thuốc lá An Giang,Sản xuất kinh doanh Dịch vụ Tân Trụ,Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 20 tháng 09

Ban hành: 20/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

38

Quyết định 110/QĐ-BNN-KH năm 2015 về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

110/QD-BNN-KH,Quyết định 110 2015,Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp ,Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp,Kế hoạch hành động của Bộ,Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ,Nghị quyết 01/NQ-CP,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

39

Quyết định 110/1998/QĐ-TTg về việc đóng niên liễm cho các tổ chức Quốc tế do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

110/1998/QD-TTg,Quyết định 110 1998,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức quốc tế,Đóng niên liễm,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

40

Quyết định 110/QĐ-BXD năm 2011 Chương trình hành động triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

110/QD-BXD,Quyết định 110 2011,Bộ Xây dựng,Chương trình hành động,Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu,Dự toán ngân sách nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 110/QĐ

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69