Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 192295 văn bản

181

Quyết định 1907/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1907/QD-TTg,Quyết định 1907 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao nhận thức an toàn thông tin,Phổ biến kiến thức về an toàn thông tin,Đề án nâng cao kiến thức về an toàn thông tin,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

182

Quyết định 1881/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1881/QD-TTg,Quyết định 1881 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình khuyến công quốc gia 2021 2025,Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia,Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

183

Quyết định 1848/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1848/QD-TTg,Quyết định 1848 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa gia đình,Phát triển chất lượng kế hoạch hóa gia đình,Chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

184

Quyết định 1841/QĐ-TTg năm 2020 về bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1841/QD-TTg,Quyết định 1841 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng,Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh,Bổ sung quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

185

Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2020 về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1832/QD-TTg,Quyết định 1832 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới cơ chế vùng đồng bằng sông Cửu Long,Cơ chế đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long,Chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

186

Quyết định 1823/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1823/QD-TTg,Quyết định 1823 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia,Hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai,Xuất cấp gạo để cứu đói dân vùng mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

187

Quyết định 1821/QĐ-TTg năm 2020 về giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1821/QD-TTg,Quyết định 1821 2020,Thủ tướng Chính phủ,Giải thể Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Hải Phòng,Giải thể Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hải Phòng,Giải thể Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hải Phòng,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

188

Quyết định 1815/QĐ-TTg năm 2020 về tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1815/QD-TTg,Quyết định 1815 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ,Kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ,Tạm cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

189

Quyết định 1814/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1814/QD-TTg,Quyết định 1814 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn,Đầu tư trung hạn vốn ngân sách 2016 2020,Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

190

Quyết định 1804/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1804/QD-TTg,Quyết định 1804 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã,Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

191

Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1777/QD-TTg,Quyết định 1777 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1,Dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2020

192

Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1765/QD-TTg,Quyết định 1765 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước,Danh mục bí mật của Văn phòng Chủ tịch nước,Bí mật nhà nước của Chủ tịch nước và Văn phòng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

193

Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

số 83/2015/QH13; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

194

Quyết định 1741/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1741/QD-TTg,Quyết định 1741 2020,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2,Xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang Bến Tre,Dự án xây dựng cầu nối Tiền Giang và Bến Tre,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

195

Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1725/QD-TTg,Quyết định 1725 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg,Lập Quy hoạch hệ thống kho dự trữ quốc gia,Hệ thống kho dự trữ quốc gia 2021-2030,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

196

Quyết định 1729/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 655/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1729/QD-TTg,Quyết định 1729 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 655/QĐ-TTg,Xây dựng các thiết chế của công đoàn,Đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

197

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1722/QD-TTg,Quyết định 1722 2020,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Đảng,Công bố Danh mục bí mật nhà nước của Đảng,Danh mục bí mật nhà nước của Đảng 2020,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

198

Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1712/QD-TTg,Quyết định 1712 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai thi hành Luật Thanh niên,Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên,Triển khai thi hành Luật Thanh niên vào 2020,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

199

Quyết định 1701/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1701/QD-TTg,Quyết định 1701 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Dung Quất,Xây dựng Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi,Nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế Dung Quất,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

200

Nghị quyết 110/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành

110/2015/QH13,Nghị quyết 110 2015,Quốc hội,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự ,Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Bộ luật tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69