Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 186519 văn bản

101

Quyết định 110/2005/QĐ-UBND về ban hành tạm thời mức thu phí đậu xe ô tô hàng tháng trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

110/2005/QD-UBND,Quyết định 110 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Phí đậu xe,Phí đậu xe ô tô,Phí đậu xe ô tô hàng tháng,Quận 1,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2005/QĐ-UBND Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20

Ban hành: 20/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

102

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, đồng thời để việc triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trên địa

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2017

103

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

104

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: I. MỤC

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

105

Quyết định 110/2004/QĐ-UBND phê duyệt đề án thực hiện cơ chế "một cửa" tại Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Tỉnh Thái Bình,Đề án thực hiện cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa,Quy chế thực hiện cơ chế một cửa,Thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ,Cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

106

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Ủy ban

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

107

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về Quy định bảo vệ đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Tỉnh Bình Phước,Bảo vệ đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2004/QĐ-UB Bình Phước, ngày

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2012

108

Nghị quyết 110/2019/NQ-HĐND quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Sơn La

110/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2019,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2019/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

109

Nghị quyết 110/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

110/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2019,Tỉnh Gia Lai,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2019/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

110

Quyết định 110/2004/QĐ_BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 85/2004/-BCN về việc chuyển Nhà máy Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thành Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

110/2004/QD/BCN,Quyết định 110 2004,Bộ Công nghiệp,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ_BCN Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 13/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

111

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Thành phố Hà Nội,Viện Quy hoạch xây dựng,Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2004

Ban hành: 20/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

112

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển hợp tác xã tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, kết quả tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong 5 năm 2011- 2015 giảm 3,1%/năm. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn ở mức cao hơn, đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

113

Kế hoạch 110/KH-BGDĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

110/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục an toàn giao thông,An toàn giao thông,Triển khai công tác,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2017

114

Quyết định 110/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2004/QD-UB,Quyết định 110 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Vốn ngân sách thành phố,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm

Ban hành: 22/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

115

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

110/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Ninh Bình, ngày 27 tháng 12 năm 2016 KẾ

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

116

Quyết định 110/2004/QĐ-UB đổi tên Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế thành phố Cần Thơ

110/2004/QD-UB,Quyết định 110,Thành phố Cần Thơ,Đổi tên trường,Trường trung học cơ sở,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

117

Quyết định 110/2003/QĐ.UB quy định về chính sách khuyến khích phát triển dạy nghề giai đoạn 2001-2005 do tỉnh Nghệ An ban hành

110/2003/QD.UB,Quyết định 110,Tỉnh Nghệ An,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2003/QĐ.UB Nghệ An, ngày 18 tháng 12 năm

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

118

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Thú y trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

110/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2016 KẾ

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

119

Quyết định 110/2003/QĐ-UB Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết phía Tây - Tây nam trường Đại học Thương Mại và khu vực nghĩa trang Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Tỷ lệ : 1/2000 Địa điểm: Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2003/QD-UB,Quyết định 110 2003,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Huyện Từ Liêm,Tây Nam,Đại học Thương Mại,Mỹ Đình,Quận Cầu Giấy,Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

120

Kế hoạch 110/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016

110/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế tổ chức thi tuyển,Kiểm sát viên,Kiểm sát viên cao cấp,Tiêu chuẩn kiểm sát viên,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134