Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/QD-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 178260 văn bản

141

Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

110/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2017,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2017/NQ-HĐND Hà Giang,

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2018

142

Quyết định 110/2001/QĐ-BNN về mức chi phụ cấp cán bộ và phụ cấp hiện trường cho cán bộ cấp tỉnh thuộc dự án bảo vệ và phát triển những vùng dất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

110/2001/QD-BNN, Quyết định 110, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Phụ cấp cán bộ, Phát triển vùng đất ngập nước, Lao động- Tiền lương, Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

143

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

110/2001/QD-UB,Quyết định 110 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão,Bổ sung nhiệm vụ,Tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** số: 110/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

144

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

110/2001/QD-UB,Quyết định 110 2001,Thành phố Hà Nội,Thi hành án dân sự,Ban Chỉ Đạo,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:110/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

145

Quyết định 110/2001/QĐ/BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

110/2001/QD/BTC,Quyết định 110 2001,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu ưu đãi,Hàng thuộc nhóm 2710,Mặt hàng nhóm 2710,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

146

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2015 - 2020

110/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 04/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

148

Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

110/2017/ND-CP,Nghị định 110 2017,Chính phủ,Quy chế Tổ chức hoạt động,Thanh tra ngành Lao động ,Ngành Lao động ,Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

149

Thông báo 110/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: Việc thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển vật liệu xây không nung đã đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, tổng công suất của 03 loại sản phẩm chính (gạch xi

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

150

Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020; Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2017 của

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

151

Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND về quy định đối tượng và mức trợ cấp tốt nghiệp đại học, sau đại học và trợ cấp hằng tháng khi tham gia bồi dưỡng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do thành phố Đà Nẵng ban hành

110/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2017,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2017/NQ-HĐND Đà

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

152

Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2015 tỉnh Kon Tum

HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

153

Nghị quyết 110/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

154

Quyết định 110/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu tư vấn của Dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

110/2000/QD-BNN,Quyết định 110 2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ rừng,Phát triển nông thôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110/2000/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2000

Ban hành: 26/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

155

Quyết định 110/1999/QĐ-UB ban hành bảng giá tối thiểu cho thuê nhà để làm căn cứ tính thuế đối với hoạt động cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Hà nội

110/1999/QD-UB,Quyết định 110 1999,Thành phố Hà Nội,Bảng giá tối thiểu,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người Việt Nam định cư nước ngoài,Thành phố Hà Nội,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******

Ban hành: 16/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

156

Chương trình 110/CTRPH/UBND-MTTH phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

110/CTRPH/UBND-MTTH,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

157

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 17-CTr/TU, Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do tỉnh Phú Yên ban hành

trong tình hình mới - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận; Quyết định số 290-/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị gắn với Quyết định số 4177-/TU ngày

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

158

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2013 xử lý, cải tạo trạm thu, phát sóng thông tin di dộng (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2017

110/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

159

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Liên Bang Nga do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2013,Chính phủ,Hiệp định Hợp tác văn hóa ASEAN Nga,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

160

Nghị quyết 110/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020

số 83/2015/QH13; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79