Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 21684 văn bản

21

Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020

110/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 110,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2014/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 15 tháng 7 năm

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

22

Nghị quyết 110/2014/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

110/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2014,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư xây dựng,Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

23

Nghị quyết 110/2013/NQ-HĐND quy định mức thu và mức trích để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

110/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2013/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

24

Nghị quyết 110/2013/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

110/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 110,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2013/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2015

25

Nghị quyết 110/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

110/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2013/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

26

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2019,Chính phủ,Quy hoạch,Quy hoạch vùng,Danh mục quy hoạch,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

27

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110,Chính phủ,Đầu tư xây dựng,Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng,Cơ chế đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

28

Nghị quyết 110/2010/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 27 ban hành

110/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2010,Tỉnh Kiên Giang,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Tài sản gắn liền với đất,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

29

Nghị quyết 110/2009/NQ-HĐND về trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chế độ một lần cho cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã (xã, phường, thị trấn) do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

110/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2009,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 110/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 17

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2009

30

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND bãi bỏ, sửa đổi phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia một số khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010 tại Nghị quyết 46/2006/NQ-HĐND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

110/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2008/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

31

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND về lập Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

110/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 110/2008/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

32

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do tỉnh Quảng Nam ban hành

110/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 110,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2008/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

33

Nghị quyết 110/2007/NQ-HĐND về Chương trình phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

110/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Phòng chống nhiễm vi rút gây,Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn ,Phòng chống HIV/AIDS,Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

34

Nghị quyết 110/2007/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

110/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 110 2007,Tỉnh Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2007/NQ-HĐND Việt Trì, ngày 16 tháng 7 năm 2007

Ban hành: 16/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

35

Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2013 phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Liên Bang Nga do Chính phủ ban hành

110/NQ-CP,Nghị quyết 110 2013,Chính phủ,Hiệp định Hợp tác văn hóa ASEAN Nga,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2013

36

Nghị quyết 110/2008/NQ-HĐND16 sửa đổi quy định về chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

110/2008/NQ-HDND16,Nghị quyết 110 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Bồi dưỡng thu hút nhân tài,Thu hút sử dụng nhân tài,Chính sách ưu đãi thu hút,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

37

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2020 về triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ Thông tin” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

110/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở,Ứng dụng Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế,Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở dựa trên Công nghệ Thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

38

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2020 về phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

110/QD-UBND,Quyết định 110 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 110/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 14 tháng 02

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

39

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

110/QD-UBND,Quyết định 110 2020,Tỉnh Bắc Giang,Công bố danh mục thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bắc Giang,Thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

40

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

110/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019 KẾ

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90