Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 213274 văn bản

141

Quyết định 149/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài vụ quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

149/2003/QD-BTC,Quyết định 149 2003,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Chức năng,Tài vụ quản trị,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

142

Quyết định 150/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

150/2003/QD-BTC,Quyết định 150 2003,Bộ Tài chính,Vụ Đầu tư,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Chức năng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

143

Quyết định 151/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

151/2003/QD-BTC,Quyết định 151 2003,Bộ Tài chính,Vụ Ngân sách nhà nước,Chức năng,Nhiệm vụ,Cơ cấu tổ chức,Quyền hạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

144

Quyết định 147/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ I do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

147/2003/QD-BTC,Quyết định 147 2003,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Vụ I,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Chức năng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

145

Quyết định 148/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

148/2003/QD-BTC,Quyết định 148 2003,Bộ Tài chính,Hành chính sự nghiệp,Chức năng,Vụ Tài chính,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

146

Quyết định 146/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

146/2003/QD-BTC,Quyết định 146 2003,Bộ Tài chính,Chức năng,Vụ Chính sách thuế,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

147

Quyết định 145/2003/QĐ-BTC sửa đổi bản quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu kèm theo Quyết định 53/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

145/2003/QD-BTC,Quyết định 145 2003,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Sửa đổi,Bổ sung,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

148

Quyết định 144/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

144/2003/QD-BTC,Quyết định 144 2003,Bộ Tài chính,Thu phí,Tuyến tránh Quốc lộ 1A,Tam Kỳ,Tỉnh Quảng Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 144/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 10/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

149

Quyết định 142/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số lôtô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

142/2003/QD-BTC,Quyết định 142 2003,Bộ Tài chính,Xổ số lôtô,Quy chế tổ chức phát hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 142/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 09/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

150

Quyết định 143/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số kiến thiết truyền thống do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

143/2003/QD-BTC,Quyết định 143 2003,Bộ Tài chính,Xổ số kiến thiết truyền thống,Quy chế tổ chức phát hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

151

Quyết định 141/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

141/2003/QD-BTC,Quyết định 141 2003,Bộ Tài chính,Xổ số bóc biết kết quả ngay,Quy chế tổ chức phát hành BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 9

Ban hành: 09/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

152

Quyết định 140/2003/QĐ-BTC về việc giao Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

140/2003/QD-BTC,Quyết định 140 2003,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế,Tổng cục Hải quan,Chênh lệch giá,Hoàn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm

Ban hành: 05/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

153

Quyết định 135/2003/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 100/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

135/2003/QD-BTC,Quyết định 135 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thiết bị dạy học lớp 7,Thiết bị dạy học lớp 2,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** Số : 135/2003/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2003

Ban hành: 26/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

154

Quyết định 134/2003/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

134/2003/QD-BTC,Quyết định 134 2003,Bộ Tài chính,Vụ Bảo hiểm,Cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

155

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

130/2003/QD-BTC,Quyết định 130 2003,Bộ Tài chính,Kho bạc Nhà nước,Chế độ kế toán,Hoạt động nghiệp vụ,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 18/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

156

Quyết định 133/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2 của Công ty Sách – Thiết bị Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

133/2003/QD-BTC,Quyết định 133 2003,Bộ Tài chính,Giá thiết bị dạy học lớp 2,Công ty Sách Thiết bị Quảng Ngãi,Thương mại,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 18/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

157

Quyết định 128/2003/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tài chính

128/2003/QD-BTC,Quyết định 128 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn,Vụ Pháp chế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 15/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

158

Quyết định 126/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

126/2003/QD-BTC,Quyết định 126 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Hạn ngạch thuế quan,Thuế nhập khẩu,Thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 126/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 07/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

159

Quyết định 125/2003/QĐ-BTC ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thưởng phối hợp công tác tại cơ quan Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

125/2003/QD-BTC,Quyết định 125 2003,Bộ Tài chính,Tiền thưởng,Sử dụng,Phối hợp công tác,Cơ quan,Bộ Tài chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125/2003/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 04/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

160

Quyết định 124/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế Thống kê nhà nước về Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

124/2003/QD-BTC,Quyết định 124 2003,Bộ Tài chính,Quy chế Thống kê nhà nước,Thống kê nhà nước về Hải quan,Thống kê nhà nước,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 124/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169