Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 212832 văn bản

121

Quyết định 187/2003/QĐ-BTC ban hành Biên lai thuế môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

187/2003/QD-BTC,Quyết định 187 2003,Bộ Tài chính,Thuế môn bài,Biên lai thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 187/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

122

Quyết định 186/2003/QĐ-BTC thành lập Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ về tài sản và bất động sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

186/2003/QD-BTC,Quyết định 186 2003,Bộ Tài chính,Trung tâm Tư vấn Dịch vụ,Tư vấn bất động sản,Thành lập,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

123

Quyết định 185/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

185/2003/QD-BTC,Quyết định 185 2003,Bộ Tài chính,Xổ số kiến thiết,Quy chế đại lý BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 185/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 13/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

124

Quyết định 184/2003/QĐ-BTC ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/2003/QD-BTC,Quyết định 184 2003,Bộ Tài chính,Phí kiểm định an toàn,Chất lượng công trình biển,Tàu biển,Công trình biển,Đăng kiểm Việt Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

125

Quyết định 177/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

177/2003/QD-BTC,Quyết định 177 2003,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Sửa đổi,Thuế suất,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 177/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 23/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

126

Quyết định 179/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

179/2003/QD-BTC,Quyết định 179 2003,Bộ Tài chính,Vụ Tổ chức cán bộ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 179/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 23/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

127

Quyết định 176/2003/QĐ-BTC ban hành Bảng giá sửa đổi, bổ sung bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 149/2002/QĐ/BTC, Quyết định 88/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

176/2003/QD-BTC,Quyết định 176 2003,Bộ Tài chính,Bảng giá tính thuế,Bảng giá sửa đổi,Sửa đổi Bảng giá tính thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 22/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

128

Quyết định 168/2003/QĐ-BTC ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

168/2003/QD-BTC,Quyết định 168 2003,Bộ Tài chính,Quy trình thẩm tra,Quyết toán,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 07/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

129

Quyết định 160/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

160/2003/QD-BTC,Quyết định 160 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Văn phòng Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 160/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

130

Quyết định 163/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

163/2003/QD-BTC,Quyết định 163 2003,Bộ Tài chính,Vụ Tài chính đối ngoại,Vụ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

131

Quyết định 165/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

165/2003/QD-BTC,Quyết định 165 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Tài chính các ngân hàng,Tổ chức tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

132

Quyết định 164/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

164/2003/QD-BTC,Quyết định 164 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 164/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

133

Quyết định 161/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

161/2003/QD-BTC,Quyết định 161 2003,Bộ Tài chính,Quy chế tổ chức và hoạt động,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Thời báo Tài chính Việt Nam,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

134

Quyết định 162/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

162/2003/QD-BTC,Quyết định 162 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cục Quản lý công sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 162/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

135

Quyết định 156/2003/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

156/2003/QD-BTC,Quyết định 156 2003,Bộ Tài chính,Công trình giao thông,Công trình thủy lợi,Phát hành trái phiếu,Trái phiếu Chính phủ Đợt 1,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

136

Quyết định 155/2003/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu chính phủ đợt 1 bằng ngoại tệ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

155/2003/QD-BTC,Quyết định 155 2003,Bộ Tài chính,Phát hành trái phiếu,Trái phiếu chính phủ,Phát hành trái phiếu Chính phủ,Trái phiếu bằng ngoại tệ,Trái phiếu Chính phủ Đợt 1,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

137

Quyết định 157/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 quy định tại Quyết định số 95/2003/QĐ/BTC ngày 18/7/2003 và Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 24/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

138

Quyết định 153/2003/QĐ-BTC ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

153/2003/QD-BTC,Quyết định 153 2003,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp bảo hiểm,Giám sát doanh nghiệp,Giám sát doanh nghiệp bảo hiểm,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

139

Quyết định 175/2003/QĐ-BTC về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ chế độ kế toán và kiểm toán do Bộ Tài Chính ban hành

175/2003/QD-BTC,Quyết định 175 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

140

Quyết định 149/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài vụ quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

149/2003/QD-BTC,Quyết định 149 2003,Bộ Tài chính,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Chức năng,Tài vụ quản trị,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 12/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169