Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 212425 văn bản

101

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 588/-TTg phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2015

110/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Ninh Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2019 KẾ

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

102

Quyết định 236/2003/QĐ-BTC tạm thời điều chỉnh thời gian nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với phân bón Urê ở khâu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

236/2003/QD-BTC,Quyết định 236 2003,Bộ Tài chính,Phân urê,Thời gian nộp thuế GTGT,Phân Urê nhập khẩu,Urê nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 236/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 31/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

103

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

234/2003/QD-BTC,Quyết định 234 2003,Bộ Tài chính,Chuẩn mực kế toán,Chuẩn mực kế toán đợt 3,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 234/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

104

Quyết định 225/2003/QĐ-BTC về giá bán định hướng xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

225/2003/QD-BTC,Quyết định 225 2003,Bộ Tài chính,Giá xăng dầu,Giá bán định hướng,Giá bán xăng dầu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

105

Quyết định 224/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

224/2003/QD-BTC,Quyết định 224 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 224/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

106

Quyết định 214/2003/QĐ-BTC ban hành Biểu giá phục vụ cảng biển tại phân cảng xuất dầu thô (trạm rót dầu không bến) và cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

214/2003/QD-BTC,Quyết định 214 2003,Bộ Tài chính,Phân cảng,Phục vụ dầu khí,Biểu giá,Cảng biển,Xuất dầu thô,Trạm rót dầu không bến,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

107

Quyết định 210/2003/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho Bạc Nhà nước tỉnh trực thuộc Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

210/2003/QD-BTC,Quyết định 210 2003,Bộ Tài chính,Chức năng kho bạc nhà nước tỉnh,Nhiệm vụ kho bạc nhà nước tỉnh,Quyền hạn kho bạc nhà nước tỉnh,Cơ cấu kho bạc nhà nước tỉnh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

108

Quyết định 208/2003/QĐ-BTC sửa đổi Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Quyết định 141/2001/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

208/2003/QD-BTC,Quyết định 208 2003,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán ngân sách,Chế độ kế toán tài chính,Sửa đổi,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

109

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/2003/QD-BTC,Quyết định 206 2003,Bộ Tài chính,Khấu hao tài sản cố định,Tài sản cố định,Trích khấu hao,Trích khấu hao tài sản cố định,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

110

Quyết định 199/2003/QĐ-BTC ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

199/2003/QD-BTC,Quyết định 199 2003,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Mua bán,Tổ chức,Hoạt động,Công ty,Điều lệ BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

111

Quyết định 197/2003/QĐ-BTC ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

197/2003/QD-BTC,Quyết định 197 2003,Bộ Tài chính,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

112

Quyết định 198/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

198/2003/QD-BTC,Quyết định 198 2003,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế suất,Sửa đổi,Thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

113

Quyết định 196/2003/QĐ-BTC ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

196/2003/QD-BTC,Quyết định 196 2003,Bộ Tài chính,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Ngành tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

114

Quyết định 195/2003/QĐ-BTC ban hành và công bố sáu chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5) do Bộ Tài chính ban hành

195/2003/QD-BTC,Quyết định 195 2003,Bộ Tài chính,Chuẩn mực kiểm toán,Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 5,Kiểm tra thông tin tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 195/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

115

Quyết định 194/2003/QĐ-BTC Quy định chế độ quản lý hải quan, thuế áp dụng thí điểm mở rộng chức năng của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

194/2003/QD-BTC,Quyết định 194 2003,Bộ Tài chính,Quản lý hải quan,Khu chế xuất Tân Thuận,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 194/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 28/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

116

Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2018 đính chính về thể thức và kỹ thuật trình bày tại một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

2003/QD-UBND,Quyết định 2003,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

117

Quyết định 192/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định buôn bán hàng dệt may giữa Việt Nam và Cộng đồng châu Âu (EU) giai đoạn 2003-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

192/2003/QD-BTC,Quyết định 192 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Lộ trình giảm thuế nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Giai đoạn 2003-2005,Cộng đồng Châu Âu EU,Hiệp định hàng dệt may mặc,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

118

Quyết định 193/2003/QĐ-BTC ban hành tem hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

193/2003/QD-BTC,Quyết định 193 2003,Bộ Tài chính,Hàng miễn thuế,Tem hàng miễn thuế,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 193/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 25/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

119

Quyết định 188/2003/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế do Bộ Tài chính ban hành

188/2003/QD-BTC,Quyết định 188 2003,Bộ Tài chính,Các ban thuộc Tổng cục Thuế ,Chức năng các ban thuộc Tổng cục Thuế ,Cơ cấu Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế ,Nhiệm vụ Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế ,Quyền hạn Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế ,Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế ,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

120

Quyết định 189/2003/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

189/2003/QD-BTC,Quyết định 189 2003,Bộ Tài chính,Cơ cấu tổ chức,Tổng cục Thuế,Cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189/2003/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 14/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157