Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 212695 văn bản

201

Quyết định 64/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2709 và 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

64/2003/QD-BTC,Quyết định 64 2003,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2709,Mặt hàng nhóm 2710,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

202

Quyết định 61/2003/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và giá dịch vụ cảng biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

61/2003/QD-BTC,Quyết định 61 2003,Bộ Tài chính,Dịch vụ cảng biển,Giá dịch vụ cảng biển,Mức thu lệ phí hàng hải,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

203

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

62/2003/QD-BTC,Quyết định 62 2003,Bộ Tài chính,Lệ phí hàng hải đặc biệt,Tàu thủy vận tải nội địa,Phí hàng hải đặc biệt,Mức thu lệ phí hàng hải,Mức thu phí hàng hải,Biểu mức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

204

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Tỉnh Nghệ An,Phát triển nhà ở,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 110/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 21 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

205

Quyết định 60/2003/QĐ-BTC Quy chế quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

60/2003/QD-BTC,Quyết định 60 2003,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Quy chế quản lý,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm

Ban hành: 21/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

206

Quyết định 845/2003/QĐ-BTC về việc giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

845/2003/QD-BTC,Quyết định 845 2003,Bộ Tài chính,Chỉ tiêu năm 2003,Công trái giáo dục,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** Số: 845/2003/QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 18 tháng  04 năm 2003

Ban hành: 18/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

207

Quyết định 58/2003/QĐ-BTC ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

58/2003/QD-BTC,Quyết định 58 2003,Bộ Tài chính,Biên lai thu tiền phạt,Vi phạm hành chính,Biên lai BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

208

Quyết định 57/2003/QĐ-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các Cảng biển và Cảng chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

57/2003/QD-BTC,Quyết định 57 2003,Bộ Tài chính,Chuyển cảng,Quá cảnh,Tàu biển xuất nhập cảnh,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

209

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

56/2003/QD-BTC,Quyết định 56 2003,Bộ Tài chính,Hồ sơ hải quan,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 56/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

210

Quyết định 52/2003/QĐ-BTC quy định về điều kiện thành lập, quản lý hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra hàng hoá ngoài cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

52/2003/QD-BTC,Quyết định 52 2003,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

211

Quyết định 53/2003/QĐ-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

53/2003/QD-BTC,Quyết định 53 2003,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

212

Quyết định 55/2003/QĐ-BTC quy định về thủ tục hải quan, công tác kiểm soát, giám sát hải quan đối với tàu hoả liên vận quốc tế nhập cảnh, xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

55/2003/QD-BTC,Quyết định 55 2003,Bộ Tài chính,Tàu hỏa liên vận quốc tế,Liên vận quốc tế,Xuất nhập cảnh,Thủ tục hải quan,Thủ tục giám sát quản lý Hải quan,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

213

Quyết định 54/2003/QĐ-BTC quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

54/2003/QD-BTC,Quyết định 54 2003,Bộ Tài chính,Hàng miễn thuế,Cửa hàng bán hàng miễn thuế,Cửa hàng miễn thuế,Quản lý hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

214

Quyết định 50/2003/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán kèm theo Quyết định 79/2000/-UBCK do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

50/2003/QD-BTC,Quyết định 50 2003,Bộ Tài chính,Niêm yết chứng khoán,Giao dịch chứng khoán,Thông tin chứng khoán,Bổ sung,Sửa đổi,Niêm yết,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

215

Quyết định 51/2003/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán kèm theo Quyết định 05/1999/-UBCK3 và Quyết định 43/2000/- UBCK3 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

51/2003/QD-BTC,Quyết định 51 2003,Bộ Tài chính,Lưu ký Chứng khoán,Lưu ký,Thanh toán bù trừ,Bổ sung,Đăng ký chứng khoán,Sửa đổi,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

216

Quyết định 48/2003/QĐ-BTC bãi bỏ quy định tỷ lệ chênh lệch giá đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

48/2003/QD-BTC,Quyết định 48 2003,Bộ Tài chính,Chênh lệch giá,Gạch ốp lát nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

217

Quyết định 47/2003/QĐ-BTC bãi bỏ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng rượu và đồ uống có cồn có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

47/2003/QD-BTC,Quyết định 47 2003,Bộ Tài chính,Nguồn gốc từ EU,Đồ uống có cồn,Giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu,Thuế nhập khẩu đồ uống có cồn,Bãi bỏ,Giá tối thiểu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

218

Quyết định 46/2003/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

46/2003/QD-BTC,Quyết định 46 2003,Bộ Tài chính,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng nhóm 2710,Sửa đổi thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 09/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

219

Quyết định 37/2003/QĐ-BTC về Phòng Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

37/2003/QD-BTC,Quyết định 37 2003,Bộ Tài chính,Phòng Kiểm tra sau thông quan ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

220

Quyết định 35/2003/QĐ-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

35/2003/QD-BTC,Quyết định 35 2003,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Báo Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 17/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215