Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 110/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 212832 văn bản

181

Quyết định 84/2003/QĐ-BTC ban hành tem và việc in, quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

84/2003/QD-BTC,Quyết định 84 2003,Bộ Tài chính,Tem rượu,Tem rượu nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Ban hành: 18/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

182

Quyết định 83/2003/QĐ-BTC ban hành Biểu mức thu lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

83/2003/QD-BTC,Quyết định 83 2003,Bộ Tài chính,Lệ phí hạn ngạch,Lệ phí cấp hạn ngạch,Biểu mức lệ phí,Hạn ngạch dệt may,Hạn ngạch xuất khẩu,Hạn ngạch thị trường,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

183

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 3) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa XNK phần 3,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 29 HOÁ CHẤT HỮU CƠ Chú giải 1. Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm: (a). Các hợp chất hữu cơ riêng

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

184

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 7) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa XNK phần 7,Thương mại,Xuất nhập khẩu

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

185

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 4) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa XNK phần 4,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 40 CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU Chú giải 1. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ danh mục, khái niệm "cao su" chỉ những sản phẩm dưới đây, đã hoặc chưa lưu

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

186

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 5) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa XNK phần 5,Danh mục hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 57 THẢM VÀ CÁC LOẠI HÀNG DỆT TRẢI SÀN KHÁC Chú giải 1. Theo mục đích của Chương này, cụm từ "thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác” có nghĩa là các loại trải sàn trong đó

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

187

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 6) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa XNK phần 6,Danh mục hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 73 CÁC SẢN PHẨM BẰNG SẮT HOẶC THÉP Chú giải 1. Trong Chương này khái niệm "gang đúc" áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc, trong đó hàm lượng sắt tính

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

188

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 2) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa XNK phần 2,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 13 NHỰA CÁNH KIẾN ĐỎ; GÔM, NHỰA CÂY, CÁC CHẤT NHỰA VÀ CÁC CHẤT CHIẾT XUẤT TỪ THỰC VẬT KHÁC. Chú giải 1. Nhóm 13.02 áp dụng cho các chất chiết xuất từ cây cam

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

189

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (phần 8) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hóa,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa XNK phần 8,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHƯƠNG 87 XE CỘ TRỪ THIẾT BỊ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG XE LỬA HOẶC XE ĐIỆN, VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CHÚNG Chú giải 1. Chương này không bao gồm

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

190

Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

82/2003/QD-BTC,Quyết định 82 2003,Bộ Tài chính,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu,Danh mục hàng hóa,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:82/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 13/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

191

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định 164/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

80/2003/QD-BTC,Quyết định 80 2003,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Giá tối thiểu tính thuế nhập khẩu,Ô tô chở hàng,Ô tô,Phụ tùng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

192

Quyết định 78/2003/QĐ-BTC ban hành chế độ kế toán Quỹ Hỗ trợ phát triển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

78/2003/QD-BTC,Quyết định 78 2003,Bộ Tài chính,Quỹ Hỗ trợ phát triển,Chế độ kế toán,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78/2003/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 29/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

193

Quyết định 75/2003/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

75/2003/QD-BTC,Quyết định 75 2003,Bộ Tài chính,Cải cách quản lý tài chính công,Ban Chỉ Đạo,Thành lập,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

194

Quyết định 76/2003/QĐ-BTC Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

76/2003/QD-BTC,Quyết định 76 2003,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý,Quỹ hỗ trợ cổ phần hóa doanh nghiệp,Quy chế quản lý sử dụng,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

195

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

110/2007/QD-UBND,Quyết định 110 2007,Thành phố Hà Nội,Phí sử dụng nước dưới đất,Nước dưới đất,Khai thác nước dưới đất,Báo cáo thăm dò nước dưới đất,Công trình thủy lợi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2007

196

Quyết định 72/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

72/2003/QD-BTC,Quyết định 72 2003,Bộ Tài chính,Xe máy,Sửa đổi giá tối thiểu,Giá tối thiểu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------- Số: 72 /2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

197

Quyết định 71/2003/QĐ-BTC về việc dừng phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2003/QD-BTC,Quyết định 71 2003,Bộ Tài chính,Phát hành công trái,Công trái xây dựng Tổ quốc,Công trái giáo dục,Chứng khoán,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2003

Ban hành: 16/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

198

Quyết định 70/2003/QĐ-BTC quy định tạm thời chấm dứt xử lý ghi thu, ghi chi ngân sách hỗ trợ vốn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2003/QD-BTC,Quyết định 70 2003,Bộ Tài chính,Hỗ trợ doanh nghiệp Nhà nước,Xử lý ngân sách,Ghi chi,Ghi thu,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2003/QĐ-BTC

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

199

Quyết định 68/2003/QĐ-BTC bãi bỏ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu, có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

68/2003/QD-BTC,Quyết định 68 2003,Bộ Tài chính,Gạch ốp lát nhập khẩu,Giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu,Bãi bỏ,Nguồn gốc từ EU,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

200

Quyết định 69/2003/QĐ-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

69/2003/QD-BTC,Quyết định 69 2003,Bộ Tài chính,Lao Bảo,Khu Lao Bảo,Khu kinh tế Lao Bảo,Khu thương mại Lao Bảo,Thủ tục hải quan,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169