Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 11/BC- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64736 công văn

1

Công văn 11/CV-BCS về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/CV-BCS,Công văn 11 2010,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Lao động - Tiền lương BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11-CV/BCS V/v: Đào tạo nghề cho lao động

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

2

Công văn 543/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 26/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành

543/BC-BCD,Công văn 543 2021,Triển khai thực hiện Thông báo số 26/TB-VPCP,Kết luận tại cuộc họp Thường trực về COVID-19,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

3

Công văn 316/BTTTT-BC về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch COVID-19 đầu năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

316/BTTTT-BC,Công văn 316 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịch COVID-19,Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong dịch,Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính Covid-19,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

4

Công văn 439/BC-BCĐ năm 2021 thực hiện Thông báo 22/TB-VPCP do Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội ban hành

439/BC-BCD,Công văn 439 2021,Triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP,Kết luận tại cuộc họp Thường trực về COVID-19,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

5

Công văn 1115/BTTTT-BC năm 2020 về bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính trong thời kỳ dịch COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1115/BTTTT-BC,Công văn 1115 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cung ứng dịch vụ,Bưu chính viễn thông,Phòng chống dịch bệnh,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

6

Công văn 1272/BC-BCĐ năm 2020 về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

1272/BC-BCD,Công văn 1272 2020,Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ,Nhập cảnh,Cách ly y tế ,Thể thao - Y tế BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1272/BC-BCĐ V/v tổ

Ban hành: 14/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

7

Công văn 3720/BTTTT-BC năm 2018 về sử dụng hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử trong lĩnh vực bưu chính do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành

3720/BTTTT-BC V/v sử dụng hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử trong lĩnh vực bưu chính Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính Nhằm tăng cường kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp bưu chính; để việc ứng dụng hợp đồng điện tử, chữ ký điện tử tuân thủ theo

Ban hành: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

8

Công văn 2523/BTTTT-BC năm 2018 sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2523/BTTTT-BC,Công văn 2523 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mã bưu chính quốc gia,Mã bưu chính,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

9

Công văn 369/BTTTT-BC năm 2018 về Mã bưu chính quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

369/BTTTT-BC,Công văn 369 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mã bưu chính quốc gia,Mã bưu chính,Bưu chính viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

10

Công văn 396/BC-VPTT năm 2017 về kết quả nắm tình hình triển khai Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành

Số: 396/BC-VPTT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ NẮM TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 410/KH-BCĐ389 TẠI NGHỆ AN, HÀ TĨNH, CẦN THƠ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH Thực hiện kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của BCĐ 389 QG về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh

Ban hành: 03/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

11

Công văn 3788/BTTTT-BC năm 2017 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn 9510/VPCP-KSTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3788/BTTTT-BC,Công văn 3788 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ,Dịch vụ bưu chính công ích,Tiếp nhận hồ sơ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2017

12

Công văn 1768/BTTTT-BC năm 2017 áp dụng tạm thời giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1768/BTTTT-BC,Công văn 1768 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Giá cước bưu chính viễn thông,Cơ quan Đảng Nhà nước,Quản lý giá cước dịch vụ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

13

Công văn 1464/BTTTT-BC năm 2017 áp dụng tạm thời giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

theo Công văn số 1464/BTTTT-BC ngày 28/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ) I. Chỉ tiêu thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 1. Chỉ tiêu thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh: 1.1 Tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh: - Chỉ tiêu thời sian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh tại khu vực trung

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

14

Công văn 3105/BTTTT-BC năm 2016 đề nghị cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính được lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực nội thành, thị xã, khu đô thị do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3105/BTTTT-BC,Công văn 3105,Bộ Thông tin và Truyền thông,Đề nghị cấp phép ưu tiên ,Xe bưu chính ,Khu vực nội thành,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

15

Công văn 10-CV/BCS năm 2016 về đề nghị phối hợp chỉ đạo sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành

10-CV/BCS,Công văn 10-CV 2016,Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp,Đội ngũ cán bộ công chức,Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ,Cơ quan tư pháp,Công tác tư pháp,Bộ máy hành chính BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 10-CV/BCS V/v Đề nghị

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

16

Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

40-CV/BCS,Công văn 40-CV 2014,Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hộ,Chính sách bảo hiểm xã hội ,Chính sách bảo hiểm y tế,thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG BHXH VIỆT NAM ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

17

Công văn 1171/BTTTT-BC năm 2014 về hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ chuyển tiếp đi quốc tế của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1171/BTTTT-BC,Công văn 1171 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,hàng bưu chính,hàng bưu chính ngoài lãnh thổ,Xuất nhập khẩu BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1171/BTTTT-BC

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

18

Công văn 77/BHXH-BC năm 2014 sửa đổi bản hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

77/BHXH-BC,Công văn 77 2014,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/BHXH-BC V/v sửa đổi, bổ sung văn bản

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

19

Công văn 5436/BHXH-BC năm 2013 chấn chỉnh công tác quản lý tài chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

văn số 4455/BHXH-BC ngày 07/11/2013 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. 2.3. Kinh phí chi quản lý bộ máy chuyển năm sau Đối với nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy bố trí cho các nhiệm vụ trong năm nhưng đến cuối năm chưa sử dụng, được chuyển sang năm sau sử dụng, phải có hồ sơ chứng minh và thuyết minh chi

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

20

Công văn 5280/BHXH-BC năm 2013 về khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5280/BHXH-BC,Công văn 5280 2013,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,khấu trừ lương hưu,khấu trừ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.91