Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/BC- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 221553 văn bản

1

Báo cáo 11/BC-LĐTBXH tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/BC-LDTBXH,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo,Hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

2

Báo cáo số 11/BC-UBND về việc hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 01 và các công tác trọng tâm tháng 02 năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11/BC-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/BC-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

3

Báo cáo 128/BC-CP năm 2021 tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành

128/BC-CP,Chính phủ,Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước,Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020,Chương trình cải cách hành chính nhà nước 2011 2020,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

4

Báo cáo 99/BC-CP năm 2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ

99/BC-CP,Chính phủ,Công tác của Chính phủ,Công tác nhiệm kỳ 2016 2021,Công tác của Chính phủ 2016 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 99/BC-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

5

Báo cáo 108/BC-TCQLTT năm 2020 về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo của lực lượng quản lý thị trường do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành

108/BC-TCQLTT,Tổng cục Quản lý thị trường,Dự thảo Thông tư báo cáo của lực lượng quản lý thị trường,Thông tư chế độ báo cáo của lực lượng quản lý thị trường,Dự thảo chế độ báo cáo của lực lượng quản lý thị trường,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG -------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

6

Báo cáo 237/BC-CP năm 2020 về phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

237/BC-CP,Chính phủ,Nhiệm vụ trọng tâm phục hồi kinh tế xã hội,Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội,Báo cáo của Chính phủ về Phòng chống Covid-19,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

7

Báo cáo 993/BC-VPCP năm 2020 về kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai thực hiện trong năm 2019

993/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Cải cách hành chính,Chính phủ điện tử,Triển khai thực hiện,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 993/BC

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

8

Báo cáo 456/BC-TCTTTg năm 2018 về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh và kết quả kiểm tra tháng 11 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Số: 456/BC-TCTTTg Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH, CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA THÁNG 11 CỦA TỔ CÔNG TÁC I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIAO - 11

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

9

Báo cáo 170/BC-BTP về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

170/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Công tác tư pháp,Báo cáo công tác tư pháp,Tổng kết công tác tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/BC-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 7

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

10

Báo cáo 251/BC-TCTTTg về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn Luật, Pháp lệnh; Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành

251/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Tình hình thực hiện nhiệm vụ,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Văn bản hướng dẫn Luật,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

11

Báo cáo 10/BC-BCĐ389 năm 2020 về tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch 1239/KH-BCĐ389 do Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 10/BC-BCĐ389 Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1239/KH-BCĐ389 NGÀY 13/12/2017 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

12

Báo cáo 35/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác thanh tra quý I và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

35/BC-UBND,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/BC-UBND Hà Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

13

Báo cáo 2498/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018 của Văn phòng Chính phủ

2498/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo công tác cải cách hành chính ,Công tác cải cách hành chính,Tổng kết công tác cải cách hành chính ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

14

Báo cáo 1725/BC-VPCP về tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1725/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Nghiên cứu tổng hợp tình hình,Tình hình Tết Nguyên đán ,Báo cáo tình hình Tết ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1725/BC

Ban hành: 20/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

15

Báo cáo 05/BC-CP về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018 do Chính phủ ban hành

05/BC-CP,Chính phủ,Chỉ đạo điều hành,Công tác chỉ đạo điều hành,Kế hoạch chỉ đạo điều hành,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/BC-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

16

Báo cáo 314/BC-VPCP năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

314/BC-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

17

Báo cáo 09/BC-BTP năm 2018 về tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

09/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Luật xử lý vi phạm hành chính ,Vi phạm hành chính,Xử lý vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/BC-BTP Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

18

Báo cáo 01/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

01/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Công tác tư pháp,Báo cáo công tác tư pháp,Tổng kết công tác tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BC-BTP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

19

Báo cáo 1270/BC-TCTTTg về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ năm 2017

1270/BC-TCTTTg,Tổ công tác của Thủ tướng Chín,Báo cáo kết quả thực hiện ,Kết quả thực hiện,Nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TỔ CÔNG TÁC CỦA TTgCP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

20

Báo cáo 13570/BC-VPCP về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

13570/BC-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2018 Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111