Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 11/2015-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62850 công văn

1

Công văn 4797/TCHQ-KTSTQ năm 2021 thực hiện công tác Kiểm tra sau thông quan trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4797/TCHQ-KTSTQ V/v thực hiện công tác KTSTQ trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021 Kính gửi: - Cục Kiểm tra sau thông quan; - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

2

Công văn 1554/TCHQ-KTSTQ năm 2021 về áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

1554/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1554 2021,Tổng cục Hải quan,Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Chế độ ưu tiên trong hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

3

Công văn 7424/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 7424/TCHQ-KTSTQ V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu. (Địa chỉ: Lô K4B khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/DNUT đề

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

4

Công văn 7301/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống STQ02 do Tổng cục Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7301/TCHQ-KTSTQ V/v tổ chức vận hành thử nghiệm hệ thống STQ02 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. - Cục Kiểm tra sau thông quan; - Cục Công nghệ

Ban hành: 17/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

5

Công văn 7222/TCHQ-KTSTQ năm 2020 thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu để cập nhật vào hệ thống STQ02 do Tổng cục hải quan ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7222/TCHQ-KTSTQ V/v thu thập thông tin về hoạt động của doanh nghiệp XNK để cập nhật vào hệ thống STQ02 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các Cục Hải quan

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

6

Công văn 5364/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5364/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5364 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên,Kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

7

Công văn 5000/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

5000/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5000 2020,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Thẩm định điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên,Hướng dẫn điều kiện chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

8

Công văn 3458/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về chính sách thuế đối với sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp chế xuất bán vào thị trường nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

3458/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3458 2020,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế sản phẩm doanh nghiệp chế xuất,Sản phẩm doanh nghiệp chế xuất bán vào nội địa,Chính sách thuế doanh nghiệp chế xuất ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2021

9

Công văn 2554/TCHQ-KTSTQ năm 2020 về hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

2554/TCHQ-KTSTQ,Công văn 2554 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

10

Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5248/TCHQ-KTSTQ,Công văn 5248 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra sau thông quan ,Sửa tờ khai sau thông quan ,Khai bổ sung sau thông quan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

11

Công văn 3600/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra định mức thực tế và thời điểm chốt tồn kho do Tổng cục Hải quan ban hành

3600/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3600 2019,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra,Định mức,Hàng tồn kho,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600/TCHQ-KTSTQ V/v kiểm tra định mức

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

12

Công văn 1889/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về công khai thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

1889/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1889 2019,Tổng cục Hải quan,Cải cách thủ tục hành chính hải quan,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2019

13

Công văn 48/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về miễn thu tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

48/TCHQ-KTSTQ,Công văn 48 2019,Tổng cục Hải quan,Tiền chậm nộp ,Miễn tiền chậm nộp thuế ,Tính tiền chậm nộp ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

14

Công văn 6887/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

6887/TCHQ-KTSTQ V/v xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (địa chỉ: Tầng 14-17, Tòa nhà Petro Việt Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 2674/DVN-KDSPD

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

15

Công văn 6425/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

6425/TCHQ-KTSTQ V/v điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát. (Địa chỉ: Lô CN11 + CN12 cụm Công nghiệp An Đồng, TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 082018/DNUT-AAA đề ngày

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

16

Công văn 2896/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Theo đó, tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP (bổ sung Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP) quy định về địa điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên là Tổng cục Hải

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

17

Công văn 2528/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về phúc đáp đơn kiến nghị việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

2528/TCHQ-KTSTQ,Công văn 2528 2018,Tổng cục Hải quan,Mức thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

18

Công văn 1655/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục Hải quan ban hành

1655/TCHQ-KTSTQ,Công văn 1655 2018,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp ưu tiên,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Công nhận doanh nghiệp ưu tiên,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

19

Công văn 496/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về kiến nghị C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

496/TCHQ-KTSTQ,Công văn 496,Tổng cục Hải quan,C/O mẫu AK ,C/O mẫu AK của Hàn Quốc,Vướng mắc C/O mẫu AK ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 496/TCHQ-KTSTQ V/v

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

20

Công văn 107/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về chấn chỉnh công tác thu thập thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan từ Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

107/TCHQ-KTSTQ,Công văn 107 2018,Tổng cục Hải quan,Thu thập thông tin,Điều tra thu thập thông tin ,Kiểm tra sau thông quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161