Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 11/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82919 công văn

1

Công văn 160/BTP-KHTC thực hiện Thông tư 11/2010/TT-BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh do Bộ Tư pháp ban hành

160/BTP-KHTC,Công văn 160 2010,Bộ Tư pháp,Chào hàng cạnh tranh,Thương mại BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 160/BTP-KHTC V/v thực hiện Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

2

Công văn 187/BTP-KHTC thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định chi tiết về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Tư pháp ban hành

187/BTP-KHTC,Công văn 187 2010,Bộ Tư pháp,Mẫu báo cáo,Giám sát đầu tư,Đánh giá đầu tư,Đầu tư BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 187/BTP-KHTC V/v thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

3

Công văn 6508/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKH do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6508/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện TT số 04/2012/TT-BKH Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trả lời công văn số 1905/HQBRVT-TXNK ngày 10/10/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư số

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

4

Công văn số 5886/BKH-KTCN về đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

số 04/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

5

Công văn 5528/BKH-QLĐT áp dụng văn bản quy định về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

học về đấu thầu 10 Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh. 11 Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

6

Công văn 234/BKH-QLĐT đính chính Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

234/BKH-QLDT,Công văn 234 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 234/BKH-QLĐT V/v đính chính Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT Hà

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

7

Công văn 4292/BCT-TTTN đính chính Thông tư 11/2010/TT-BCT về Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành

văn bản Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: - Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Công thương ban hành Quy

Ban hành: 04/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

8

Công văn 8418/BKH-ĐTNN báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8418/BKH-DTNN,Công văn 8418 2011,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8418/BKH-ĐTNN V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

9

Công văn 9231/BKH-QLĐT đính chính Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

9231/BKH-QLDT,Công văn 9231 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đính chính,Báo Đấu thầu,Cung cấp Thông tin đấu thầu ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9231/BKH

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

10

Công văn 8712/BKH-KTĐN về điều kiện ưu đãi thuế đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8712/BKH-KTDN,Công văn 8712 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8712/BKH-KTĐN V/v điều kiện ưu đãi thuế đối với chuyên gia nước ngoài thực

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2011

11

Công văn 8606/BKH-QLĐT hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Trung ương của các đoàn thể; - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước; Ngày 22 tháng 7 năm 2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng (có hiệu lực từ ngày 15/9/2010). Ngày 21

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

12

Công văn 8566/BKH-PTDN xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình bổ sung và Nghị định thay thế Nghị định 132/2005/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8566/BKH-PTDN,Công văn 8566 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8566/BKH-PTDN V/v xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình bổ sung và Nghị định thay thế

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

13

Công văn 8311/BKH-ĐKKD hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8311/BKH-DKKD,Công văn 8311 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8311/BKH-ĐKKD V/v hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

14

Công văn 8210/BKH-KTCN đề nghị cung cấp tài liệu cập nhật, bổ sung danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Ngày 13/8/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/10/2010 và thay thế cho Nghị định số

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

15

Công văn 8211/BKH-KTĐN triển khai giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn ODA do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

án ODA thời kỳ 2010 - 2011 ban hành kèm theo Quyết định 747/QĐ-BKH ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 4. Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn ODA theo tinh thần Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/11/2010 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

16

Công văn 8197/BKH-PC sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8197/BKH-PC,Công văn 8197 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Sửa đổi,Danh mục lĩnh vực đầu tư,Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8197/BKH-PC V/v sửa đổi các

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

17

Công văn 7987/BKH-ĐTNN thông tin về hoạt động của công ty Copicard Systems Holding, LLC do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

ty Copicard Systems Holding, LLC. Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Tổng cục V, Bộ Công an có công văn số 3044/BC-B11 (B57) (Mật) ngày 20 tháng 8 năm 2010 cung cấp một số thông tin xác minh đối với Công ty Copicard Systems Holding, LLC (CSH).

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

18

Công văn 7626/BKH-KTCN về miễn thuế nhập khẩu theo Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

7626/BKH-KTCN,Công văn 7626 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Miễn thuế nhập khẩu,Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7626/BKH-KTCN V/v Miễn thuế nhập

Ban hành: 21/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2010

19

Công văn 7458/BKH-QLĐT về chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

11/5/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 3081/BKH-QLĐT về việc tăng cường quản lý công tác đấu thầu, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/04/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2010

20

Công văn 7248/BKH-CLPT thông báo địa chỉ cổng thông tin điện tử về Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

7248/BKH-CLPT,Công văn 7248 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Cổng thông tin điện tử,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Giai đoạn 2011 - 2020,Công nghệ thông tin BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0