Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2006/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29034 văn bản

1

Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11/2006/NQ-HĐND Quận 1, ngày 27 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

2

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020"

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2006,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/NQ-HĐND Gia Nghĩa,

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

3

Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận 6 khóa IX do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11/2006/NQ-HĐND Quận 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006

Ban hành: 19/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

4

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/NQ- HĐND Vĩnh yên, ngày 17 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 17/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

5

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Giang

11/2006/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHỨC DANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH HÀ GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 10/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

6

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND Quy định chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/NQ-HĐND Nha Trang, ngày 30 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

7

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/NQ-HĐND Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2006

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

8

Nghị quyết 11/2006/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 do tỉnh Kiên Giang ban hành

11/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 11,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2006/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 11 tháng 01 năm 2006

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

9

Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, tỉnh Tuyên Quang

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

10

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2019,Tỉnh Hà Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

11

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2019,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh quy hoạch cấp nước,Quy hoạch cấp nước,Quản lý quy hoạch cấp nước ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

12

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11,Tỉnh Bình Phước,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

13

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2018,Thành phố Hà Nội,Dự án thu hồi đất,Nhà nước thu hồi đất,Thu hồi đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

14

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11,Tỉnh Yên Bái HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Yên Bái, ngày 02 tháng 8 năm 2018 NGHỊ

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

15

Nghị quyết 11/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2018

16

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

17

Nghị quyết 11/NQ-HĐND thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án được phép thu hồi đất; các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2018,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

18

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

11/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2018,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-HĐND Nam Định, ngày 06 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

19

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Kon Tum,Nội dung chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông,Mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Kon Tum,Nội dung chi mức chi nguồn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

20

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Thành phố Hải Phòng,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2020/NQ-HĐND Hải

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214