Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 179141 văn bản

141

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân bổ kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Quảng Ngãi,Điiều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

142

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bình Định,Mức chi công tác theo dõi bộ chỉ số nước sạch nông thôn,Mức chi công tác đánh giá bộ chỉ số nước sạch nông thôn,Mức chi theo dõi bộ vệ sinh môi trường nông thôn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

143

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Quyết định 1600/-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Quyết định số 1760/-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

144

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Phú Thọ,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình nghèo,Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo,Đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cận nghèo,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

145

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

khuyến nông; Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính, về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; Xét Tờ trình số 2042/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

146

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Bình Phước,Mức chi quà tặng mừng thọ người cao tuổi,Mức chi quà tặng chúc thọ người cao tuổi,Chi mừng thọ chúc thọ người cao tuổi Bình Phước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

147

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thái Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

148

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

149

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh An Giang

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người; Xét Tờ trình số 380/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

150

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Lai Châu,Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 24 tháng đến dưới 36 tháng,Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em dưới 36 tháng,Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em Lai Châu 2020,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

151

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND công bố bổ sung danh mục dự án thu hồi đất; các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa và dự án điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1172/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai 11 Khu dân cư Aten (Công ty TNHH Bất động sản Aten Land) Long An Long Thành 3,93 3,93 Quyết định chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

152

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về đặt tên 05 tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc đặt tên 05 tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến của đại

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

153

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Xét Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. QUYẾT NGHỊ:

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

154

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Long An,Mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại từ nguồn thu phí,Mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích để lại Long An,Mức thu phí lệ phí Long An 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

155

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (lần 2)

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bổ sung danh mục công trình tỉnh Hậu Giang,Bổ sung danh mục công trình cần thu hồi đất,Bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

156

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về đặt tên Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ; Xét Tờ trình số 2767/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua dự thảo Nghị

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

157

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp Vĩnh Long,Chính sách hỗ trợ tín dụng tỉnh Vĩnh Long,Hỗ trợ tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

158

Quyết định 11/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kết luận và Nghị quyết về chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” do thành phố Hải Phòng ban hành

11/QD-UBND,Quyết định 11 2018,Thành phố Hải Phòng,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

159

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến 2020

11/QD-UBND,Quyết định 11 2018,Tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

160

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

11/QD-UBND,Quyết định 11 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 03 tháng 01

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69