Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 178820 văn bản

81

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nghề dưới 03 tháng,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

82

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Nội vụ Hưng Yên,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

83

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan Đắk Lắk,Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị thuộc Ủy ban tỉnh,Kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị thuộc Ủy ban Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

84

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bắc Giang,Điều kiện để tách khu đất công thành dự án độc lập,Tách khu đất công thành dự án độc lập Bắc Giang,Tỷ lệ để tách khu đất công thành dự án độc lập,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

85

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bình Phước,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trong y tế Bình Phước,Định mức sử dụng xe chuyên dùng trong y tế Bình Phước,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Bình Phước,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

86

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ toàn bộ các quyết định của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ toàn bộ các quyết định tỉnh Quảng Ngãi 2021,Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

87

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất và hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 87/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phương thức hỗ trợ chênh lệch lãi suất Vĩnh Phúc,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,Hồ sơ hỗ trợ chênh lệch lãi suất cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

88

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lai Châu

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Lai Châu,Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Lai Châu,Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất,Khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Lai Châu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

89

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch sinh hoạt do Nhà máy cấp nước khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi và Nhà máy cấp nước thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum cung cấp

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Kon Tum,Biểu giá nước sạch sinh hoạt tỉnh Kon Tum 2021,Biểu giá nước sạch sinh hoạt Nhà máy thị trấn Đăk Hà,Biểu giá nước sạch sinh hoạt Nhà máy cấp nước Bờ Y,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

90

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Trị,Kéo dài thời hạn áp dụng văn bản tỉnh Quảng Trị,Kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp,Kéo dài thời hạn văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

91

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 07/2020/QĐ-UBND Hải Dương,Sửa đổi quy định chức năng Sở Y tế tỉnh Hải Dương,Sửa đổi về nhiệm vụ quyền hạn Sở Y tế Hải Dương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

92

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 29/2020/QĐ-UBND Bình Định,Sửa đổi Quy định quản lý nhà chung cư Bình Định,Sửa đổi Quy định sử dụng nhà chung cư Bình Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

93

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận,Mức chi công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Mức chi công tác bầu cử đại biểu tỉnh Ninh Thuận 2021,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

94

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Đồng Nai,Định mức kinh tế kỹ thuật công trình thủy lợi Đồng Nai,Quản lý công trình thủy lợi Đồng Nai,Bảo vệ công trình thủy lợi Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

95

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021

từ ngày 11/4/2021. 2. Bãi bỏ các Quyết định: số 03/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020, số 37/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020, số 02/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Phú Yên. Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

96

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định dự toán xây dựng công trình Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bạc Liêu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

97

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Đơn Dương,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

98

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy định khung giá rừng tỉnh Bến Tre,Khung giá rừng tỉnh Bến Tre,Quy định khung giá rừng tỉnh Bến Tre 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

99

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Nam Định,Sửa đổi Quy định chức năng Sở Khoa học Nam Định,Sửa đổi cơ cấu tổ chức Sở Khoa học tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

100

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh An Giang,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình truyền hình,Sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang,Định mức kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69