Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178446 văn bản

61

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang

11/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Hoạt động Hội đồng quản lý Bệnh viện y dược cổ truyền,Bệnh viện y dược cổ truyền Tuyên Quang,Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý Bệnh viện,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

62

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

11/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước,Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước Quảng Ngãi,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi 2018,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

63

Quyết định 11/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh

11/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách,Công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh,Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

64

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, thành phố Cần Thơ

11/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban các cấp Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

65

Quyết định 11/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

11/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

66

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

11/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin,Thủ tục hành chính thuộc Sở Thông tin Kon Tum,Phê duyệt thủ tục hành chính Kon Tum,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

67

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh hành trình xe buýt Tuyến số 15 thuộc Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh Nghệ An ban hành

11/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Nghệ An,Hành trình xe buýt Tuyến số 15 tỉnh Nghệ An,Điều chỉnh hành trình xe buýt Tuyến số 15 tỉnh Nghệ An,Quy hoạch phát triển vận tải hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

68

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quảng Bình,Sửa đổi nội dung phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình,Sửa đổi mức hỗ trợ xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

69

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Cà Mau,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Cà Mau,Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất tỉnh Cà Mau,Giá thóc thu thuế sử dụng đất tỉnh Cà Mau 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

70

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Ban hành Định mức kinh tế về khuyến nông tỉnh Sóc Trăng,Ban hành Định mức kỹ thuật về khuyến nông tỉnh Sóc Trăng,Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông Sóc Trăng 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

71

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Tây Ninh,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình phát thanh,Định mức kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình truyền hình,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

72

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Nghệ An,Phân công quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An,Phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

73

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Lạng Sơn,Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tỉnh Lạng Sơn,Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

74

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Gia Lai,Bồi thường thiệt hại với cây trồng khi bị thu hồi đất Gia Lai,Bồi thường với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

75

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình liên quan đến việc cấp giấy phép quy hoạch

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ quyết định về cấp giấy phép quy hoạch Hòa Bình,Bãi bỏ quyết định liên quan đến quy hoạch Hòa Bình,Quyết định liên quan đến cấp giấy phép quy hoạch Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2021

76

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Thành phố Hải Phòng,Phân cấp quản lý vốn đầu tư công với đơn vị hành chính,Quản lý vốn đầu tư công với đơn vị hành chính Hải Phòng,Quản lý vốn đầu tư công với đơn vị hành chính cấp huyện,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

77

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban Hồ Chí Minh,Bãi bỏ quyết định Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bãi bỏ các quyết định của thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

78

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp nghề,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo nghề dưới 03 tháng,Định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo Vĩnh Long 2021,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

79

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Hưng Yên,Chức năng của Sở Nội vụ Hưng Yên,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ Hưng Yên,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

80

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan Đắk Lắk,Xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị thuộc Ủy ban tỉnh,Kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị thuộc Ủy ban Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182