Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2011/TT-NHNN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 222114 văn bản

61

Thông tư 13/2011/TT-NHNN về mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

13/2011/TT-NHNN,Thông tư 13 2011,Ngân hàng Nhà nước,Bán ngoại tệ,Mua ngoại tệ,Tập đoàn kinh tế,Tổng công ty Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2011

62

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với

Ban hành: 16/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

63

Thông tư 12/2011/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

12/2011/TT-NHNN,Thông tư 12 2011,Ngân hàng Nhà nước,Chứng thực chữ ký số,Dịch vụ chứng thực chữ ký số,Chứng thực chữ ký số chuyên dùng,Chứng thư số,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

64

Thông tư 10/2011/TT-NHNN về quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

10/2011/TT-NHNN,Thông tư 10 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược,Ngân hàng thương mại Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

65

Thông tư 09/2011/TT-NHNN về quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

09/2011/TT-NHNN,Thông tư 09 2011,Ngân hàng Nhà nước,Mức lãi suất cho vay tối đa,Mức lãi suất huy động vốn tối đa ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

66

Thông tư 08/2011/TT-NHNN về quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

08/2011/TT-NHNN,Thông tư 08 2011,Ngân hàng Nhà nước,Tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2011/TT-NHNN

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

67

Thông tư 07/2011/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2011/TT-NHNN,Thông tư 07 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay bằng ngoại tệ,Khách hàng vay là người cư trú,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

68

Thông tư 06/2011/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

06/2011/TT-NHNN,Thông tư 06 2011,Ngân hàng Nhà nước,Điều tra thống kê tiền tệ,Hoạt động ngân hàng,Hoạt động ngoại hối,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2011

69

Thông tư 04/2011/TT-NHNN quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2011/TT-NHNN,Thông tư 04 2011,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất Ngân hàng Nhà nước,Rút tiền gửi trước hạn ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2011/TT-NHNN

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

70

Thông tư 05/2011/TT-NHNN quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

05/2011/TT-NHNN,Thông tư 05 2011,Ngân hàng Nhà nước,Thu phí cho vay,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2011/TT-NHNN

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

71

Thông tư 03/2011/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/2011/TT-NHNN,Thông tư 03 2011,Ngân hàng Nhà nước,Chính sách hỗ trợ,Giảm tổn thất sau thu hoạch ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2011/TT-NHNN

Ban hành: 08/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

72

Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2011/TT-NHNN,Thông tư 02 2011,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất huy động vốn tối đa,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2011/TT-NHNN

Ban hành: 03/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

73

Thông tư 01/2011/TT-NHNN quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2011/TT-NHNN,Thông tư 01 2011,Ngân hàng Nhà nước,Hoạt động ngân hàng,An toàn bảo mật hệ thống CNTT,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

74

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2017 về hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

--------------- Số: 11/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thông tư số 27/2016/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng

Ban hành: 17/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

75

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

--------------- Số: 11/VBHN-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thông tư số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn

Ban hành: 13/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

76

Thông tư 11/2003/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định 182/2003/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành

11/2003/TT-NHNN,Thông tư 11 2003,Ngân hàng Nhà nước,Mua bán trái phiếu bằng ngoại tệ,Mua bán trái phiếu Chính phủ,Chứng khoán,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2003/TT-NHNN

Ban hành: 11/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

77

Quyết định 2196/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, 32/2014/TT-NHNN và 25/2016/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013, THÔNG TƯ SỐ 32/2014/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 25/2016/TT-NHNN NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2016 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

78

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2021/TT-BGDDT,Thông tư 11 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng cho người trở thành giáo viên tiểu học,Bồi dưỡng người có nguyện vọng giáo viên tiểu học,Bồi dưỡng nghiệp vụ nguyện vọng giáo viên tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

79

Thông tư 11/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

11/2021/TT-BTC,Thông tư 11 2021,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC,Bảo vệ bí mật nhà nước ngành Tài chính,Bãi bỏ Thông tư bảo vệ bí mật nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

80

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2004, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi

Ban hành: 21/05/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249