Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 217901 văn bản

81

Thông tư 09/2009/TT-BKH hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

09/2009/TT-BKH,Thông tư 09 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Chương trình tín dụng chuyên ngành,Nguồn vốn vay JICA,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/2009/TT-BKH

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

82

Thông tư 08/2009/TT-BKH hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

08/2009/TT-BKH,Thông tư 08 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thi đua khen thưởng,Ngành Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2009/TT-BKH

Ban hành: 16/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

83

Thông tư 07/2009/TT-BKH hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

07/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM” Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2009

84

Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 1. Thay thế cụm từ “Cục Trồng trọt” bằng cụm từ “Cục Bảo vệ thực vật” tại số thứ tự 1 mục II Phụ lục 1 –

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

85

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2017/TT-BGDDT,Thông tư 11 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giải thưởng khoa học công nghệ,Quy chế xét tặng giải thưởng,Chính sách đối với giảng viên ,Chế độ giảng viên,Cơ sở giáo dục đại học,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

86

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hỗ trợ tạo việc làm,Chính sách hỗ trợ tạo việc làm,Quỹ quốc gia về việc làm,Tạo việc làm ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2017

87

Thông tư 04/2009/TT-BKH hướng dẫn về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2009/TT-BKH,Thông tư 04 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/TT-BKH

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

88

Thông tư 11/2017/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/2017/TT-BGTVT,Thông tư 11 2017,Bộ Giao thông vận tải,Cán bộ công chức,Cục hàng không Việt Nam,Trang phục cán bộ,Người lao động,Lao động - Tiền lương,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

89

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

--------- Số: 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TẠI NGŨ Căn cứ Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

90

Thông tư 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

11/2017/TT-BCA,Thông tư 11 2017,Bộ Công An,Danh mục bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bí mật nhà nước độ mật,Ngành giáo dục và đào tạo ,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

91

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

--------- Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO ĐẤU THẦU Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

92

Thông tư 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

11/2017/TT-BTC,Thông tư 11 2017,Bộ Tài chính,Ủy thác qua Ngân hàng ,Quản lý sử dụng nguồn vốn ,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Ngân sách địa phương,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

93

Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2009/TT-BKH,Thông tư 03 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lựa chọn nhà đầu tư,Dự án sử dụng đất,Đầu tư,Bất động sản BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

94

Thông tư 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2009/TT-BKH,Thông tư 02 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập kế hoạch đấu thầu,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 02/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 17/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

95

Thông tư 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2009/TT-BKH,Thông tư 01 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Đăng ký kinh doanh,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2009

96

Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

11/2016/TT-BVHTTDL,Thông tư 11 2016,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Điều kiện chuyên môn,Tập luyện thi đấu môn Yoga,Tổ chức tập luyện thi đấu,Thi đấu môn Yoga,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

97

Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

5.1.3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: a. Trình tự, thủ tục hỗ trợ áp dụng tương tự như đối với hợp tác xã được quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

98

Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

11/2016/TT-BKHDT,Thông tư 11 2016,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ mời thầu thiết kế,Lập hồ sơ mời thầu,Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp,Lập hồ sơ cung cấp hàng hóa,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

99

Thông tư 03/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát

03/2008/TT-BKH,Thông tư 03 2008,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy hoạch phát triển,Sản phẩm chủ yếu,Định mức chi phí,Quy hoạch ngành,Sửa đổi,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2008/TT-BKH

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

100

Thông tư 11/2016/TT-BCT quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

11/2016/TT-BCT,Thông tư 11 2016,Bộ Công thương,Văn phòng đại diện,Giấy phép văn phòng đại diện,Lập văn phòng đại diện,Chi nhánh thương nhân nước ngoài,Cấp giấy phép thành lập chi nhánh,Mẫu Đơn đề nghị cấp phép,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55