Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 217901 văn bản

21

Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL về Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

11/2010/TT-BVHTTDL,Thông tư 11 2010,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tiêu chí Trung tâm Văn hóa Thể thao ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 22/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

22

Thông tư 11/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ ban hành

11/2010/TT-BNV,Thông tư 11 2010,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Tổ chức hoạt động,Quản lý Hội,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

23

Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

11/2010/TT-BXD,Thông tư 11 2010,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý cơ sở dữ liệu,Công trình ngầm đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/TT-BXD Hà Nội,

Ban hành: 17/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

24

Thông tư 11/2010/TT-BKHCN quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

11/2010/TT-BKHCN,Thông tư 11 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quản lý đo lường chất lượng ,Kinh doanh xăng dầu,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

25

Thông tư 11/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11/2010/TT-BTNMT,Thông tư 11 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Công trình địa chất,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/TT

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2010

26

Thông tư 11/2010/TT-BTTTT quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

11/2010/TT-BTTTT,Thông tư 11 2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hoạt động khuyến mại,Dịch vụ thông tin di động,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

27

Thông tư 11/2010/TT-BYT hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

11/2010/TT-BYT,Thông tư 11 2010,Bộ Y tế,Hướng dẫn,Thuốc hướng tâm thần,Tiền chất dùng làm thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2010/TT-BYT Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

28

Thông tư 11/2010/TT-BGTVT ban hành Quy chuẫn kỹ thuật Quốc gia "Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11/2010/TT-BGTVT,Thông tư 11 2010,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy phạm thiết bị nâng hàng tàu biển,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 20/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

29

Thông tư 11/2010/TT-NHNN bãi bỏ Chỉ thị 04/2003/CT-NHNN về tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

11/2010/TT-NHNN,Thông tư 11 2010,Ngân hàng Nhà nước,Bãi bỏ,Kiểm soát nội bộ,Kiểm toán nội bộ,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Kế toán - Kiểm toán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

30

Thông tư 11/2010/TT-BCT ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Công thương ban hành

11/2010/TT-BCT,Thông tư 11 2010,Bộ Công thương,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Quy chế đại lý kinh doanh,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 29 tháng 03

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

31

Thông tư 11/2010/TT-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

11/2010/TT-BGDDT,Thông tư 11 2010,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ chương trình khung giáo dục đại học,Khối ngành Khoa học Sức khỏe,Trình độ cao đẳng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 23/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2010

32

Thông tư 11/2000/TT-BKH sửa đổi Thông tư 06/1999/TT-BKH hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạc và Đầu tư ban hành

11/2000/TT-BKH,Thông tư 11 2000,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tổng mức đầu tư,Báo cáo đầu tư,Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2000/TT-BKH

Ban hành: 11/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

33

Thông tư 11/2010/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/2010/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Danh mục bổ sung giống cây trồng,Được phép sản xuất kinh doanh,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

34

Thông tư 11/2010/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề thuộc nhóm nghề Toán và Thống kê - Báo chí và Thông tin - Dịch vụ xã hội - Môi trường và Bảo vệ môi trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 11 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

35

Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

11/2010/TT-BTC,Thông tư 11 2010,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Đầu tư ra nước ngoài,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 11/2010/TT-BTC Hà

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

36

Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Bộ Tài chính ban hành

11/2020/TT-NHNN,Thông tư 11 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN,Quy trình thu hồi Giấy phép tổ chức tín dụng,Thanh lý tài sản của tổ chức tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

37

Thông tư 11/2020/TT-BNNPTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 11 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy định kỹ thuật hoạt động quy hoạch thủy lợi,Định mức kinh tế hoạt động quy hoạch thủy lợi,Định mức điều tra cơ bản thủy lợi,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

38

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

11/2020/TT-BTNMT,Thông tư 11 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia,Kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực,Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

39

Thông tư 11/2020/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

11/2020/TT-BYT,Thông tư 11 2020,Bộ Y tế,Hoạt chất cấm sử dụng trong diệt côn trùng,Hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn,Chất cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

40

Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

11/2020/TT-BCT,Thông tư 11 2020,Bộ Công thương,Hiệp định thương mại tự do,Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định,Xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55