Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/1999/TTLT-BYT-BHXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212460 văn bản

1

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam ban hành

phúc ******** Số: 11/1999/TTLT-BYT-BHXH Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC CHO NGƯỜI BỆNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ chương II, Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số

Ban hành: 22/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

11/2015/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2015,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chức danh nghề nghiệp y tế công cộng ,Mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ,Y tế công cộng,Viên chức y tế công cộng,Tiêu chuẩn nghề nghiệp y tế công cộng,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

3

Quyết định 1999/QĐ-BYT năm 2021 về điều chuyển 20.000 liều vắc xin phòng COVID-19 phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

1999/QD-BYT,Quyết định 1999 2021,Bộ Y tế,Điều chuyển 20000 liều vắc xin phòng COVID19 đợt 2,Điều chuyển vắc xin phòng COVID19 cho Hải Dương đợt 2,Chuyển vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

4

Thông tư liên tịch 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

đơn vị xác nhận (Ký, đóng dấu) …….., ngày …. tháng …. năm ………. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BHXH (TỈNH HOẶC HUYỆN) Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012)

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

5

Kế hoạch 11/KH-BYT năm 2021 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý do Bộ Y tế ban hành

11/KH-BYT,Bộ Y tế,Chống buôn lậu trong hoạt động thương mại điện tử,Hoạt động thương mại điện tử ngành y tế,Chống buôn lậu trong thương mại điện tử ngành y tế,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ Y tế ban hành

11/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 11 2020,Bộ Y tế,Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc,Hợp nhất Thông tư cơ sở bán lẻ thuốc,Thông tư Thực hành cơ sở bán lẻ thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

7

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

11/2011/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2011,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Chuyển xếp ngạch,Chuyển xếp lương,Viên chức ngạch kỹ thuật y học ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

8

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BYT-BKHCN hướng dẫn xây dựng, thẩm định, công bố Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc và ban hành, xuất bản Dược điển Việt Nam do Bộ Y tế - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

11/2008/TTLT-BYT-BKHCN,Thông tư liên tịch 11 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Y tế,Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc,Xuất bản Dược điển Việt Nam,Dược điển Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

9

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BYT năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ Y tế ban hành

11/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 11 2019,Bộ Y tế,Chính sách Dân số,Sinh con đúng chính sách dân số,Đề án chính sách dân số,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/VBHN-BYT

Ban hành: 26/04/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

10

Quy chế 1374/QC-BYT-BHXH năm 2020 về phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

1374/QC-BYT-BHXH,Quy chế 1374 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bộ Y tế,Xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,Phối hợp Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm y tế,Phối hợp xây dựng pháp luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

11

Thông tư liên tịch 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người do Bộ y tế - Bộ tài chính và Bộ công thương ban hành

11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 11 2007,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Công thương,Quản lý giá thuốc,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH – BỘ CÔNG THƯƠNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 31/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2007

12

Thông tư liên tịch 11/2006/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

11/2006/TTLT-BYT-BTC,Thông tư liên tịch 11 2006,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Khám sức khỏe định kỳ hàng quý,Người lao động,Cơ sở kinh doanh dịch vụ,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

13

Thông tư 11/2020/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

11/2020/TT-BYT,Thông tư 11 2020,Bộ Y tế,Hoạt chất cấm sử dụng trong diệt côn trùng,Hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn,Chất cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

14

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành

11/2005/TTLT-BYT-BNV,Thông tư liên tịch 11 2005,Bộ Nội vụ,Bộ Y tế,Cơ quan chuyên môn,Quản lý Nhà nước,Y tế,Cơ quan y tế địa phương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

15

Thông tư 11/2019/TT-BYT quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

11/2019/TT-BYT,Thông tư 11 2019,Bộ Y tế,Phương pháp dạy học,Đào tạo,Sức khỏe,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

16

Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

11/2018/TT-BYT,Thông tư 11 2018,Bộ Y tế,Nguyên liệu làm thuốc,Thuốc và nguyên liệu làm thuốc,Chất lượng thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

17

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT-GDĐT-KHCNMT-TCCBC hướng dẫn Quyết định 68/1998/QĐ-TTg về mối quan hệ giữa cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp Nhà nước của cơ sở đó do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

11/1999/TTLT-BGDDT-BKHCNMT-BTCCBCP,Thông tư liên tịch 11 1999,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi ,Mối quan hệ,Quan hệ công tác,Cơ sở nghiên cứu,Cơ sở đào tạo,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ KHOA HỌC,

Ban hành: 03/03/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

18

Thông tư liên tịch 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT thực hiện an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Y tế ban hành

2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT,Thông tư liên tịch 2237 1999,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Bộ Y tế,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ-BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2011

19

Thông tư liên tịch 30/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT hướng dẫn quản lý các hoạt động y tế ở các cơ sở chữa bệnh thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

30/1999/TTLT/BLDTBXH-BYT,Thông tư liên tịch 30 1999,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Y tế,Cơ sở chữa bệnh,Ngành Lao động Thương binh Xã hội,Quản lý hoạt động y tế ,Thể thao - Y tế LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 20/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2010

20

Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách cho người nghiện ma túy do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

31/1999/TTLT/BLDTBXH-BYT,Thông tư liên tịch 31 1999,Bộ Lao động,Bộ Y tế,Quy trình cai nghiện,Phục hồi sức khỏe,Phục hồi nhân cách,Người nghiện ma túy,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 20/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171