Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 108/2006/NĐ-CPa "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 167141 văn bản

1

Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

108/2020/ND-CP,Nghị định 108 2020,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Cơ quan chuyên môn,Chức năng Cơ quan chuyên môn,Sửa đổi Nghị định 37/2014/-CP,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

2

Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư

108/2006/ND-CP,Nghị định 108 2006,Chính phủ,Luật đầu tư,Thủ tục đầu tư trực tiếp,Dự án đầu tư,Cấp giấy chứng nhận đầu,Hướng dẫn,Đầu tư CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2006/NĐ-CP Hà

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

3

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/-CP về đăng ký doanh nghiệp

108/2018/ND-CP,Nghị định 108 2018,Chính phủ,Đăng ký doanh nghiệp,Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2018/NĐ

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

4

Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

108/2017/ND-CP,Nghị định 108 2017,Chính phủ,Quản lý phân bón,Chất lượng phân bón,Quy chế quản lý Nhà nước,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

5

Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

108/2016/ND-CP,Nghị định 108 2016,Chính phủ,An toàn thông tin mạng,Luật an toàn thông tin mạng ,Điều kiện kinh doanh,Sản phẩm dịch vụ ,Bảo đảm an toàn thông tin ,Hệ thống an toàn thông tin ,Nâng cấp an toàn thông tin ,Nghiệp vụ an toàn thông tin,Thương mại,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

6

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

108/2015/ND-CP,Nghị định 108 2015,Chính phủ,Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt ,Miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

7

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

108/2014/ND-CP,Nghị định 108 2014,Chính phủ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2014/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

8

Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

108/2013/ND-CP,Nghị định 108 2013,Chính phủ,Chứng khoán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

9

Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

108/2012/ND-CP,Nghị định 108 2012,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ ,Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm ,Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm 2013,Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 2013,Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 2013,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

10

Nghị định 108/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

108/2011/ND-CP,Nghị định 108 2011,Chính phủ,An toàn sinh học,Sinh vật biến đổi gen,Mẫu vật di truyền,Sản phẩm sinh vật biến đổi gen,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

11

Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

108/2010/ND-CP,Nghị định 108 2010,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Công ty doanh nghiệp tổ chức Việt Nam,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 108/2010/NĐ-CP Hà

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

12

Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao

108/2009/ND-CP,Nghị định 108 2009,Chính phủ,Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao,Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh,Hợp đồng xây dựng chuyển giao,Hình thức đầu tư BOT,Hình thức đầu tư BT,Hình thức đầu tư BTO,Doanh nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 27/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

13

Nghị định 108/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hóa chất

108/2008/ND-CP,Nghị định 108 2008,Chính phủ,Luật hóa chất,Sản xuất hóa chất,Kinh doanh hóa chất độc hại,Danh mục hóa chất,Danh mục hóa chất sản phẩm,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 07/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2008

14

Nghị định 108/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

108/2007/ND-CP,Nghị định 108 2007,Chính phủ,Hội chứng suy giảm miễn dịch,Luật Phòng chống nhiễm vi rút,Hướng dẫn,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

15

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn chương trình trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 bổ sung quyết định 106/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

108/2006/QD-UBND,Quyết định 108 2006,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

16

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

108/2006/QD-UBND,Quyết định 108 2006,Thành phố Đà Nẵng,Bồi thường tái định cư,Bồi thường khi thu hồi đất,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2009

17

Quyết định 108/2006/QĐ-BNN về việc đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

108/2006/QD-BNN,Quyết định 108 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đăng ký đặc cách,Thuốc bảo vệ thực vật,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:108

Ban hành: 08/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2006

18

Thông tư 108/2006/TT-BTC về chế độ tài chính để phòng, trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đối với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) do Bộ Tài chính ban hành

Số: 108/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỂ PHÒNG, TRỪ DẬP DỊCH RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA ĐỐI VỚI CÁC TỈNH PHÍA NAM (TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO) Căn cứ Nghị định số 60/2003/-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và

Ban hành: 21/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

19

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND quy định trách nhiệm cập nhật, cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử tỉnh Nghệ An

108/2006/QD-UBND,Quyết định 108 2006,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2006/QĐ-UBND Vinh, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh Bình Phước ban hành

108/2006/QD-UBND,Quyết định 108 2006,Tỉnh Bình Phước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2006/QĐ-UBND Đồng

Ban hành: 01/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112