Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 108/2005/NĐ-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 216363 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

108/2005/ND-CP,Nghị định 108 2005,Chính phủ,Lệ phí quản lý hộ khẩu,Đăng ký hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Quản lý hộ khẩu,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Chỉ thị 25/2005/CT-UB tổ chức thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Tỉnh Lào Cai ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu, ngày 01/8/1997 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UB chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực

Ban hành: 16/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

3

Chỉ thị 31/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư 11/2005/TT-BCA do tỉnh Bến Tre ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 51/CP NGÀY 10/5/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA NGÀY 7/10/2005 CỦA BỘ CÔNG AN Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Nghị định 51/CP

Ban hành: 30/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

4

Chỉ thị 32/2005/CT-UBND thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP và Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 11 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ CÔNG AN VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Chỉ thị 02/2006/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị định 51/CP được sửa đổi theo Nghị định 108/2005/NĐ-CP về công tác đăng ký quản lý hộ khẩu do tỉnh Đồng Nai ban hành

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2006 CHỈ THỊ V/V TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Ngày 19/8/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2014

6

Chỉ thị 25/2005/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2005/CT-UB Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP, NGÀY 19/8/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

7

Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 51/CP năm 1997 và Nghị định 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ Công an ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 11/2005/TT-BCA-C11 NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/CP NGÀY 10/5/1997 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2005/NĐ-CP NGÀY 19/8/2005 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU Ngày 10 tháng 5 năm 1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu (sau đây viết gọn là Nghị định

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

108/2021/ND-CP,Nghị định 108 2021,Chính phủ,Nghị định điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Nghị định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng,Điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2021

9

Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

108/2020/ND-CP,Nghị định 108 2020,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức Cơ quan chuyên môn,Chức năng Cơ quan chuyên môn,Sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

10

Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

108/2018/ND-CP,Nghị định 108 2018,Chính phủ,Đăng ký doanh nghiệp,Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2018/NĐ-CP

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

11

Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón

108/2017/ND-CP,Nghị định 108 2017,Chính phủ,Quản lý phân bón,Chất lượng phân bón,Quy chế quản lý Nhà nước,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

12

Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

108/2016/ND-CP,Nghị định 108 2016,Chính phủ,An toàn thông tin mạng,Luật an toàn thông tin mạng ,Điều kiện kinh doanh,Sản phẩm dịch vụ ,Bảo đảm an toàn thông tin ,Hệ thống an toàn thông tin ,Nâng cấp an toàn thông tin ,Nghiệp vụ an toàn thông tin,Thương mại,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

13

Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

108/2015/ND-CP,Nghị định 108 2015,Chính phủ,Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt,Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt ,Miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

14

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

108/2014/ND-CP,Nghị định 108 2014,Chính phủ,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2014/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

15

Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

108/2013/ND-CP,Nghị định 108 2013,Chính phủ,Chứng khoán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

16

Nghị định 108/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

108/2012/ND-CP,Nghị định 108 2012,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ ,Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm ,Cơ cấu tổ chức Viện Hàn lâm 2013,Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 2013,Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 2013,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 25/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

17

Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

108/NQ-CP,Nghị quyết 108 2021,Chính phủ,Vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Bổ sung vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2021

18

Nghị định 108/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

108/2011/ND-CP,Nghị định 108 2011,Chính phủ,An toàn sinh học,Sinh vật biến đổi gen,Mẫu vật di truyền,Sản phẩm sinh vật biến đổi gen,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2011

19

Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2020 về Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Chính phủ ban hành

108/NQ-CP,Nghị quyết 108 2020,Chính phủ,Tháo gỡ khó khăn triển khai 68/2019/NĐ-CP,Khó khăn triển khai quản lý chi phí xây dựng,Tháo gỡ vướng mắc về quản lý chi phí xây dựng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

20

Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

108/2010/ND-CP,Nghị định 108 2010,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Công ty doanh nghiệp tổ chức Việt Nam,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 108/2010/NĐ-CP

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183