Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 107/2016/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51083 công văn

1

Công văn 7778/BTC-TCHQ năm 2017 hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế xuất nhập khẩu 107/2016/QH13 và Nghị định 134/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7778/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

2

Công văn 3954/GSQL-GQ2 năm 2018 vướng mắc thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3954/GSQL-GQ2 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

3

Công văn 16999/BGTVT-VT năm 2014 hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện quy định tại Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16999/BGTVT-VT V/v: Hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

4

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

5

Công văn 358/TTR-THHC báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 358/TTR-THHC V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Hà

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

6

Công văn 4685/BGTVT-VT năm 2015 triển khai Nghị quyết về tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

trục của xe ô tô theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Công an; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/04/2015

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

7

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC AN TOÀN THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

8

Công văn 6927/TCĐBVN-ATGT năm 2014 hướng dẫn hạ tải phần hàng quá tải và xác định mức độ vi phạm bị xử phạt trong Điều 24 và Điều 33 của Nghị định 107/2014/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

và Điều 33 của Nghị định số 107/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: - Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố; - Các Sở Giao thông vận tải; - Các Cục Quản lý đường bộ; - Các Trạm kiểm tra tải trọng xe. - Công ty TNHH MTV Hanel; - Công

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

9

Công văn 3381/BCT-TTTN thực hiện Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3381/BCT-TTTN V/v triển khai thực hiện số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh LPG Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 05/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

10

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/CP-KTTH V/v đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

11

Công văn 107/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về chấn chỉnh công tác thu thập thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan từ Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/TCHQ-KTSTQ V/v chấn chỉnh công tác thu thập thông tin phục vụ KTSTQ từ Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 09 tháng 01

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

12

Công văn 107/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.” ” Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

13

Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và 108/2010/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11087/SLĐTBXH-LĐ Về việc thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và Nghị định 108/2010/NĐ-CP của

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2012

14

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5805/BYT-DP V/v thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

15

Công văn 107/HĐND-TH năm 2017 đính chính Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” có sai sót xin được đính chính lại như sau: Tại trang 3, từ dòng thứ 7 đến dòng thứ 11 từ trên xuống dưới (Khoản 4 Điều 1) của Nghị quyết này xin sửa lại là: “Việc tính phí, tổ chức kê khai, thu nộp quản lý và sử dụng phí được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

16

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

17

Công văn 10973/VPCP-KTTH năm 2016 đính chính Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10973/VPCP-KTTH V/v Đính chính Nghị định số 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

18

Công văn 11380/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11380/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

19

Công văn 16364/BTC-QLG năm 2016 triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16364/BTC-QLG V/v triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

20

Công văn 1493/TTg-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị định 11/2016/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1493/TTg-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.208.22.127