Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43560 công văn

1

Công văn 107/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

107/VPCP-QHDP,Công văn 107 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương Khánh Hòa,Xử lý kiến nghị của các địa phương Vĩnh Phúc,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

2

Công văn 107/TANDTC-HTQT năm 2020 về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

107/TANDTC-HTQT,Công văn 107 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài,Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài về dân sự,Thu thập chứng cứ ở nước ngoài về thương mại,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

3

Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành

107/STP-XDKT&TDTHPL,Công văn 107 2021,Tỉnh Hải Dương,Xử lý vi phạm trong phòng chống Covid-19,Hải Dương xử lý vi phạm trong chống Covid-19,Xử lý vi phạm pháp luật phòng chống Covid-19,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Công văn 107/TCHQ-KTSTQ năm 2018 về chấn chỉnh công tác thu thập thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan từ Doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

107/TCHQ-KTSTQ,Công văn 107 2018,Tổng cục Hải quan,Thu thập thông tin,Điều tra thu thập thông tin ,Kiểm tra sau thông quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

5

Công văn 107/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

107/TCT-CS,Công văn 107 2018,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

6

Công văn 107/HĐND-TH năm 2017 đính chính Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

107/HDND-TH,Công văn 107,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

7

Công văn 107/BCĐ-TMBG năm 2016 thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/BCĐ-TMBG V/v triển khai thực hiện Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

8

Công văn 107/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

107/GSQL-TH,Công văn 107,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc C/O,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội,

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

9

Công văn 107/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

107/BXD-TTr,Công văn 107 2015,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn tổ chức hoạt động ,Thanh tra Sở Xây dựng,Thanh tra Sở Xây dựng Tây Ninh,Hướng dẫn tổ chức,Hướng dẫn hoạt động Thanh tra xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

10

Công văn 107/BXD-KTXD năm 2014 về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

107/BXD-KTXD,Công văn 107 2014,Bộ Xây dựng,Chi phí tư vấn thiết kế,Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng ,Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng,Thiết kế xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

11

Công văn 107/XNK-XXHH năm 2014 về cấp C/O Mẫu A cho giầy dép xuất khẩu đi Croatia do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

107/XNK-XXHH,Công văn 107,Cục Xuất nhập khẩu,cấp C/O Mẫu A giầy dép XK Croatia,cấp C/O Mẫu A giầy dép xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

12

Công văn 107/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

107/TCHQ-TXNK,Công văn 107 2014,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

13

Công văn 107/TCHQ-GSQL về xuất khẩu vôi nung do Tổng cục Hải quan ban hành

107/TCHQ-GSQL,Công văn 107 2013,Tổng cục Hải quan,Xuất khẩu vôi nung ,Vật liệu xây dựng,Vôi cục là vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

14

Công văn 107/BXD-KTXD về chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

107/BXD-KTXD,Công văn 107 2012,Bộ Xây dựng,107/BXD-KTXD ,Chi phí khảo sát thiết kế ,Xây dựng công trình,Bộ Xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

15

Công văn 107/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

107/TXNK-QLN,Công văn 107,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/TXNK-QLN V/v Xác nhận nợ

Ban hành: 02/02/2012

Cập nhật: 23/03/2012

16

Công văn 107/BXD-QLN xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

107/BXD-QLN,Công văn 107 2011,Bộ Xây dựng,Công bố chỉ số đánh giá ,Đánh giá thị trường bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 107/BXD-QLN V/v: Xây dựng và công bố chỉ

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

17

Công văn 107/BXD-KTXD xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

107/BXD-KTXD,Công văn 107 2011,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2011

18

Công văn 107/BNN-HTQT về dự án đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn SISTAR Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

107/BNN-HTQT,Công văn 107,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công ty trách nhiệm hữu hạn SIST,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 107/BNN-HTQT V/v dự án đầu

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

19

Công văn 107/VPCP-KTTH về thu tiền thuê đất sử dụng vào kinh doanh dịch vụ của Công viên văn hóa Đầm Sen do Văn phòng Chính phủ ban hành

107/VPCP-KTTH,Công văn 107 2011,Văn phòng Chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 107/VPCP-KTTH V/v thu tiền thuê đất sử dụng vào kinh doanh dịch vụ của

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

20

Công văn 107/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

107/GSQL-TH,Công văn 107 2010,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Chấp nhận CO mẫu E ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 107/GSQL-TH V/v vướng

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9