Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 158634 văn bản

161

Quyết định 248/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/2006/QD-TTg,Quyết định 248 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đề án thí điểm,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 248/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

162

Quyết định 243/2006/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

243/2006/QD-TTg,Quyết định 243 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

163

Quyết định 245/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

245/2006/QD-TTg,Quyết định 245 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế báo áp thấp nhiệt đới,Quy chế báo bão lũ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 245/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

164

Quyết định 246/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

246/2006/QD-TTg,Quyết định 246 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 246/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

165

Quyết định 240/2006/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

240/2006/QD-TTg,Quyết định 240 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bảo hiểm y tế tự nguyện,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 240/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

166

Quyết định 242/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

242/2006/QD-TTg,Quyết định 242 2006,Thủ tướng Chính phủ,Giai đoạn 2010 - 2020,Phát triển xuất khẩu thủy sản,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 242/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

167

Quyết định 241/2006/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng phiên tòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

241/2006/QD-TTg,Quyết định 241 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ bồi dưỡng phiên tòa,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 25/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2006

168

Quyết định 237/2006/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

237/2006/QD-TTg,Quyết định 237 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập trường đại học,Trường Đại học Quảng Bình,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 237/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

169

Quyết định 238/2006/QĐ-TTg về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

238/2006/QD-TTg,Quyết định 238 2006,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật,Lực lượng CSND tuần tra,Lực lượng kiểm soát trật tự ATGT,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

170

Quyết định 239/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

239/2006/QD-TTg,Quyết định 239 2006,Thủ tướng Chính phủ,2006 - 2010,Đề án trợ giúp người tàn tật,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 239/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 24/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

171

Quyết định 236/2006/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

236/2006/QD-TTg,Quyết định 236 2006,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,2006 - 2010,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 236/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 23/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

172

Quyết định 233/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

233/2006/QD-TTg,Quyết định 233 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình quốc gia,Bảo hộ lao động,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Đến 2010,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

173

Quyết định 234/2006/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

234/2006/QD-TTg,Quyết định 234 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 234/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

174

Quyết định 232/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế thu thập, tổng hợp, báo cáo, chia sẻ và công bố thông tin về nợ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

232/2006/QD-TTg,Quyết định 232 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thông tin nợ nước ngoài,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 232/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

175

Quyết định 231/2006/QĐ-TTg Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát tình trạng nợ nước ngoài của quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

231/2006/QD-TTg,Quyết định 231 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chỉ tiêu đánh giá,Nợ nước ngoài,Nợ nước ngoài của quốc gia,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 231/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

176

Quyết định 230/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

230/2006/QD-TTg,Quyết định 230 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Điện Biên,2006 2020,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 10

Ban hành: 13/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

177

Quyết định 229/2006/QĐ-TTg yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

229/2006/QD-TTg,Quyết định 229 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch xây dựng,Cơ quan hành chính Nhà nước,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 229/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 12/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

178

Quyết định 227/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

227/2006/QD-TTg,Quyết định 227 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban chỉ đạo cuộc vận động,Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

179

Quyết định 228/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

228/2006/QD-TTg,Quyết định 228 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Điều lệ công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 228/2006/QĐ-TT Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 11/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

180

Quyết định 226/2006/QĐ-TTg quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

226/2006/QD-TTg,Quyết định 226 2006,Thủ tướng Chính phủ,Công trình xây dựng,Lễ động thổ,Lễ khởi công,Lễ khánh thành,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155