Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 158349 văn bản

141

Quyết định 265/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

265/2006/QD-TTg,Quyết định 265 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 265/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

142

Quyết định 1523/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1523/2006/QD-TTg,Quyết định 1523 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển công ty,Công ty TNHH 1 thành viên,Cty Chế biến Kinh doanh sản phẩm khí,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1523/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 17/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

143

Quyết định 264/2006/QĐ-TTg về Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

264/2006/QD-TTg,Quyết định 264 2006,Thủ tướng Chính phủ,Cảnh báo sóng thần,Quy chế báo tin động đất,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 264/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 16/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

144

Quyết định 263/2006/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

263/2006/QD-TTg,Quyết định 263 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đẩy mạnh hiệu quả DNNN,2006 - 2010,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 263/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 15/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

145

Quyết định 261/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về hợp tác chống tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

261/2006/QD-TTg,Quyết định 261 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chống tội phạm có tổ chức,Hiệp định Việt Nam Liên bang Đức,Chống tội phạm nguy hiểm,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 261/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

146

Quyết định 262/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

262/2006/QD-TTg,Quyết định 262 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Thái Bình,Đến 2020,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 262/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

147

Quyết định 260/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 147/1999/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

260/2006/QD-TTg,Quyết định 260 2006,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp,Định mức sử dụng trụ sở làm việc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

148

Quyết định 259/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

259/2006/QD-TTg,Quyết định 259 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Công ty mẹ,Tổng công ty Hàng không Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 259/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

149

Quyết định 255/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

255/2006/QD-TTg,Quyết định 255 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược quốc gia,Giai đoạn 2010 - 2020,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 255/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

150

Quyết định 258/2006/QĐ-TTg phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

258/2006/QD-TTg,Quyết định 258 2006,Thủ tướng Chính phủ,2006 - 2010,Điều tra đánh giá theo dõi,Diễn biến tài nguyên rừng,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 258/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

151

Quyết định 256/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành

256/2006/QD-TTg,Quyết định 256 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế đấu thầu,Cung ứng dịch vụ công ích,Giao kế hoạch sản xuất,Cung ứng sản phẩm,Thương mại,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 256/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 09/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

152

Quyết định 254/2006/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

254/2006/QD-TTg,Quyết định 254 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý hoạt động thương mại biên giới,Nước chung biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 254/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 07/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

153

Quyết định 253/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

253/2006/QD-TTg,Quyết định 253 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động,Khu kinh tế mở Chu Lai,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 253/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2006

154

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

107/NQ-CP,Nghị quyết 107 2018,Chính phủ,Chính sách tiền lương,Cải cách chính sách tiền lương,Chính sách tiền lương bảo hiểm ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

155

Quyết định 250/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 253/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010 và Quyết định 259/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình thương hiệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

250/2006/QD-TTg,Quyết định 250 2006,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển Thương hiệu,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 250/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

156

Quyết định 251/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

251/2006/QD-TTg,Quyết định 251 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Khánh Hòa,Đến 2020,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 251/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

157

Quyết định 247/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 21/2003/QĐ-TTg về ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

247/2006/QD-TTg,Quyết định 247 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức xã hội,Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,Hoạt động nhiệm vụ Nhà nước,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

158

Quyết định 249/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

249/2006/QD-TTg,Quyết định 249 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Công ty mẹ,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 249/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 10

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

159

Quyết định 248/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

248/2006/QD-TTg,Quyết định 248 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đề án thí điểm,Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 248/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

160

Quyết định 243/2006/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

243/2006/QD-TTg,Quyết định 243 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.70.216