Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 158634 văn bản

121

Quyết định 287/2006/QĐ-TTg về việc giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

287/2006/QD-TTg,Quyết định 287 2006,Thủ tướng Chính phủ,Phụ cấp thâm niên,Ngành hải quan,Phụ cấp nghỉ hưu,Xuất nhập khẩu,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

122

Quyết định 285/2006/QĐ-TTg về nội dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

285/2006/QD-TTg,Quyết định 285 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 285/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

123

Quyết định 284/2006/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

284/2006/QD-TTg,Quyết định 284 2006,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch chung,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch,Đến 2020,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 284/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

124

Quyết định 282/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

282/2006/QD-TTg,Quyết định 282 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 282/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

125

Quyết định 283/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/2006/QD-TTg,Quyết định 283 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển Tổng công ty,Xây dựng nông nghiệp,Phát triển nông thôn,Tổ chức hoạt động,Mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 283/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

126

Quyết định 281/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

281/2006/QD-TTg,Quyết định 281 2006,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tàng Lịch sử quốc gia,Phê duyệt Đề án xây dựng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 281/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

127

Quyết định 280/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

280/2006/QD-TTg,Quyết định 280 2006,Thủ tướng Chính phủ,Huyện Con Cuông,Tỉnh Nghệ An,Bảo tồn phát triển tộc người thiểu số,Tộc người thiểu số Đan Lai,Vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

128

Quyết định 279/2006/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hoá chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

279/2006/QD-TTg,Quyết định 279 2006,Thủ tướng Chính phủ,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Điều lệ công ty mẹ,Tổng công ty Hóa chất Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 279/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

129

Quyết định 278/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Xlô-va-ki-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

278/2006/QD-TTg,Quyết định 278 2006,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định miễn thị thực,Hợp tác Việt Nam và Xlôvakia,Người mang hộ chiếu công vụ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 278/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

130

Quyết định 277/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

227/2006/QD-TTg,Quyết định 227 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,2006 - 2010,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

131

Quyết định 277/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

277/2006/QD-TTg,Quyết định 277 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,2006 2010,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ******* Số: 277/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 11/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

132

Quyết định 276/2006/QĐ-TTg về giá bán điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

276/2006/QD-TTg,Quyết định 276 2006,Thủ tướng Chính phủ,Giá bán điện,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 276/2006/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN

Ban hành: 04/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2006

133

Quyết định 275/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

275/2006/QD-TTg,Quyết định 275 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển Tổng công ty,Tổ chức hoạt động,Mô hình công ty mẹ con,Tổng công ty Xây dựng Thăng Long,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 275/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

134

Quyết định 274/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại Học Hoa Sen do Thủ tướng Chính phủ ban hành

274/2006/QD-TTg,Quyết định 274 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập trường đại học,Trường Đại Học Hoa Sen,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 274/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

135

Quyết định 272/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/2006/QD-TTg,Quyết định 272 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý,Bảo lãnh Chính phủ vay nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số

Ban hành: 28/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

136

Quyết định 270/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

270/2006/QD-TTg,Quyết định 270 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập trường đại học,Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

137

Quyết định 1568/2006/QĐ-TTg bàn giao đất khu vực nghĩa địa Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1568/2006/QD-TTg,Quyết định 1568 2006,Thủ tướng Chính phủ,Huyện Dĩ An,Tỉnh Bình Dương,Bàn giao đất,Nghĩa địa Bình An,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1568/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 QUYẾT

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

138

Quyết định 271/2006/QĐ-TTg phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

271/2006/QD-TTg,Quyết định 271 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành phố Hải Phòng,Đến 2020,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ __________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Số:

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

139

Quyết định 1570/2006/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1570/2006/QD-TTg,Quyết định 1570 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung,Thành phố Hồ Chí Minh,Đến 2025,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1570/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 27/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

140

Quyết định 269/2006/QĐ-TTg phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

269/2006/QD-TTg,Quyết định 269 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Tổng thể phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 269/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155