Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 158582 văn bản

41

Quyết định 107/QĐ-CTN năm 2015 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

107/QD-CTN,Quyết định 107 2015,Chủ tịch nước,Quốc tịch việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

42

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

107/QD-UBND,Quyết định 107 2015,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2015

43

Quyết định 107/QĐ-AIDS năm 2014 về Hướng dẫn theo dõi phản ứng có hại của thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình Phòng, chống HIV/AIDS do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

107/QD-AIDS,Quyết định 107 2014,Bộ Y tế,Phản ứng có hại ,Phản ứng có hại của thuốc,Phòng chống HIV/AIDS,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

44

Quyết định 107/QĐ-UBND-HC năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

107/QD-UBND-HC,Quyết định 107 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

45

Quyết định 107/2016/QĐ-UBND Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

107/2016/QD-UBND,Quyết định 107 2016,Tỉnh An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

46

Quyết định 107/2016/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý và chi trả chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

107/2016/QD-UBND,Quyết định 107 2016,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 16

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

47

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2014 bổ sung Quyết định 1819/-UBND phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2020

vệ và phát triển rừng năm 2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP, ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020; Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT, ngày 19/10/2012

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

48

Quyết định 107/2001/QĐ-TTg về việc áp dụng chính sách khu kinh tể cửa khẩu tỉnh An Giang do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

107/2001/QD-TTg,Quyết định 107 2001,Thủ tướng Chính phủ,Khu kinh tế cửa khẩu,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 107/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG

Ban hành: 17/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

49

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ Phát triển đất kèm theo Quyết định 88/-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành

107/QD-UBND,Quyết định 107 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Quỹ Phát triển đất Tuyên Quang ,Quỹ phát triển đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

50

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025

107/QD-UBND,Quyết định 107 2013,Tỉnh Bến Tre,Cửa hàng bán lẻ xăng dầu ,Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2013

51

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015

107/QD-UBND,Quyết định 107,Tỉnh An Giang,Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình mục tiêu quốc gia 2013 ,Đề án giảm nghèo bền vững ,Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang ,Giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

52

Quyết định 107/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nghệ An do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

107/1999/QD-TTg,Quyết định 107 1999,Thủ tướng Chính phủ,Khu công nghiệp Nghệ An,Ban quản lý,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 107/1999/QĐ-TTg Hà Nội , ngày 23 tháng 04 năm 1999 QUYẾT

Ban hành: 23/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

53

Quyết định 107/QĐ-BTNMT năm 2012 về Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

107/QD-BTNMT,Quyết định 107 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chương trình hành động,Giải pháp chủ yếu,Chỉ đạo điều hành,Dự toán ngân sách nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

54

Quyết định 107/2014/QĐ-UBND quy định tạm thời giá cho thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất kinh doanh, dịch vụ nghề cá tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

107/2014/QD-UBND,Quyết định 107 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/2014/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

55

Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

107/QD-UBND,Quyết định 107 2011,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/QĐ-UBND Bình Định, ngày 16 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

56

Quyết định 107/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 thành lập Ban Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á giai đoạn 2013-2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

107/QD-BNN-TCCB,Quyết định 107 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ban Hỗ trợ bon thấp vốn vay,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

57

Quyết định 107/2013/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 52/TTr-SNV ngày 19/3/2013, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

58

Thông tư 107/2006/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

thứ mười về phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2007; Căn cứ Nghị quyết số 1051/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 7/11/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tỷ lệ phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Căn cứ Quyết định số 1506/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ

Ban hành: 20/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

59

Quyết định 2006/QĐ-TTg năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Học viện Biên phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2006/QD-TTg,Quyết định 2006 2009,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ,Học viện Biên phòng,Bộ Quốc phòng,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2006/QĐ-TTg

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

60

Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

107/2006/ND-CP,Nghị định 107 2006,Chính phủ,Trách nhiệm người đứng đầu,Trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 107/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184