Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 107/2006/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 158676 văn bản

181

Quyết định 224/2006/QĐ-TTg ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

224/2006/QD-TTg,Quyết định 224 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế giám sát,Quy chế đánh giá,Doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số : 224/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

182

Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

107/NQ-CP,Nghị quyết 107 2018,Chính phủ,Chính sách tiền lương,Cải cách chính sách tiền lương,Chính sách tiền lương bảo hiểm ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

183

Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

223/2006/QD-TTg,Quyết định 223 2006,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư mua sắm sản phẩm CNTT,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

184

Quyết định 220/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

220/2006/QD-TTg,Quyết định 220 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển Tổng công ty,TCT Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội,Mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

185

Quyết định 222/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

222/2006/QD-TTg,Quyết định 222 2006,Thủ tướng Chính phủ,Dạy nghề người sau cai nghiện,Giải quyết việc làm người sau cai nghiện,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

186

Quyết định 216/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

216/2006/QD-TTg,Quyết định 216 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Chuyển Tổng công ty,Mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 216/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

187

Quyết định 218/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

218/2006/QD-TTg,Quyết định 218 2006,Thủ tướng Chính phủ,Hợp tác VN và boliva venezuela,Hiệp định khung hợp tác,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 218/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

188

Quyết định 1282/2006/QĐ-TTg sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị 12/2003/CT-TTg và Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1282/2006/QD-TTg,Quyết định 1282 2006,Thủ tướng Chính phủ,Ban chỉ đạo trung ương,Sáp nhập Ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1282/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

189

Quyết định 219/2006/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 151/2006/QĐ-TTg về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 và Quyết định 210/2006/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

219/2006/QD-TTg,Quyết định 219 2006,Thủ tướng Chính phủ,Ngân sách nhà nước 2007,Định mức phân bổ dự toán chi,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 219/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

190

Quyết định 217/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

217/2006/QD-TTg,Quyết định 217 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Công ty mẹ,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 217/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

191

Quyết định 215/2006/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thương mại dầu khí thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

215/2006/QD-TTg,Quyết định 215 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển công ty,Công ty Thương mại dầu khí,Tổng công ty Dầu khí Việt nam,Công ty TNHH 1 thành viên,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 215/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

192

Quyết định 214/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý” tại thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

214/2006/QD-TTg,Quyết định 214 2006,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống tổ chức quản lý,Dạy nghề người sau cai nghiện,Giải quyết việc làm người sau cai nghiện,Thành phố Hà Nội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

193

Quyết định 213/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

213/2006/QD-TTg,Quyết định 213 2006,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý,Cơ quan hành chính Nhà nước,Quy chế quản lý công sở,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 25/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

195

Quyết định 212/2006/QĐ-TTg về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

212/2006/QD-TTg,Quyết định 212 2006,Thủ tướng Chính phủ,Người sau cai nghiện,Sử dụng người lao động sau cai nghiện,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

196

Kế hoạch 107/KH-UBND 2018 thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

107/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2018 KẾ

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

197

Quyết định 1237/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1237/2006/QD-TTg,Quyết định 1237 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số; 1237/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

198

Quyết định 1238/2006/QĐ-TTg về việc sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các viện khoa học và công nghệ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1238/2006/QD-TTg,Quyết định 1238 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức hoạt động,Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam,Bộ Tài Nguyên Môi trường,Đổi mới tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

199

Quyết định 211/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/2006/QD-TTg,Quyết định 211 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Quảng Nam,Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu,Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

200

Quyết định 210/2006/QĐ-TTg ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

210/2006/QD-TTg,Quyết định 210 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chi ngân sách nhà nước,2007 2010,Định mức chi đầu tư phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 210/2006/QĐ-TTg

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77