Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 106/2010/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180172 văn bản

1

Thông tư 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài chính ban hành

106/2010/TT-BTC,Thông tư 106 2010,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp giấy chứng nhận,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

2

Thông tư 106/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành

106/2020/TT-BTC,Thông tư 106 2020,Bộ Tài chính,Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực,Thu phí thẩm định cấp giấy phép điện lực,Sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép điện lực,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

3

Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2018/TT-BTC,Thông tư 106 2018,Bộ Tài chính,Biểu thuế bảo vệ môi trường ,Miễn thuế bảo vệ môi trường ,Nộp thuế bảo vệ môi trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

4

Thông tư 106/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2017/TT-BTC,Thông tư 106 2017,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp phí,Mức thu phí thẩm định,Đấu giá tài sản,Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản,Hành nghề đấu giá tài sản,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

5

Thông tư 106/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2016/TT-BTC,Thông tư 106 2016,Bộ Tài chính,Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan ,Nguyên liệu pha chế xăng dầu,Chuyển đổi chủng loại xăng dầu ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

6

Thông tư 106/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2014/TT-BTC,Thông tư 106 2014,Bộ Tài chính,Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen,Phí thẩm định hồ sơ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 106/2014/TT-BTC

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

7

Thông tư 106/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

106/2013/TT-BTC,Thông tư 106 2013,Bộ Tài chính,Lệ phí đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2013/TT-BTC

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

8

Thông tư 106/2011/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở do Bộ Tài chính ban hành

106/2011/TT-BTC,Thông tư 106 2011,Bộ Tài chính,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

9

Thông tư 106/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí Hoà Phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng do Bộ Tài chính ban hành

106/2009/TT-BTC,Thông tư 106 2009,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Trạm thu phí Nam hầm Hải Vân,Trạm thu phí Hòa Phước,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 26/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2009

10

Thông tư 106/2008/TT-BTC hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

106/2008/TT-BTC,Thông tư 106 2008,Bộ Tài chính,Kế toán,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 106/2008/TT-BTC

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

11

Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

106/2019/TT-BQP,Thông tư 106 2019,Bộ Quốc phòng,Trợ cấp hàng tháng,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Quân nhân,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 106/2019/TT

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

12

Thông tư 106/2005/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các khoản đảm bảo thanh toán thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp do Bộ Tài chính ban hành

106/2005/TT-BTC,Thông tư 106 2005,Bộ Tài chính,Hoàn trả thuế chống bán phá giá,Nộp thuế chống bán phá giá,Thu thuế chống bán phá giá,Thuế chống bán phá giá,Hoàn trả thuế chống trợ cấp,Nộp thuế chống trợ cấp,Thu thuế chống trợ cấp,Thuế chống trợ cấp,Khoản đảm bảo thanh toán thuế,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư 106/2004/TT-BTC về việc sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp do Bộ Tài chính ban hành

106/2004/TT-BTC,Thông tư 106 2004,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Kinh phí bảo đảm an toàn giao thông,Kinh phí bảo đảm trật tự giao thông,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Thông tư 106/2003/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

106/2003/TT-BTC,Thông tư 106 2003,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư xây dựng,Quản lý vốn đầu tư,Đầu tư xây dựng cơ bản,Thị trấn,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:106/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày07 tháng11 năm2003

Ban hành: 07/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

15

Thông tư 106/2001/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 55/2001/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển và một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

106/2001/TT-BTC,Thông tư 106 2001,Bộ Tài chính,Chiến lược phát triển,Chiến lược phát triển ngành dệt may,Hỗ trợ phát triển ngành dệt may,Doanh nghiệp,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

16

Thông tư 106/2000/TT-BTC hướng dẫn việc giảm, miễn các loại thuế đối với vùng lũ lụt do Bộ tài chính ban hành

106/2000/TT-BTC,Thông tư 106 2000,Bộ Tài chính,Miễn giảm thuế,Vùng lũ lụt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2000

Ban hành: 24/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Thông tư 106/2015/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

106/2015/TT-BQP,Thông tư 106 2015,Bộ Quốc phòng,Chế độ chính sách đối với cán bộ,cán bộ không đủ điều kiện tuổi tái cử,cơ quan đảng cộng sản Việt Nam,Chính sách nghỉ hưu trước tuổi ,cơ quan thuộc quản lý bộ quốc phòng,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

18

Thông tư 106/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 102/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

106/1999/TT-BTC,Thông tư 106 1999,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 106/1999/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm

Ban hành: 30/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

19

Thông báo 106/TB-BTC công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

106/TB-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính) TT Họ tên thẩm định viên Năm sinh Giới tính Quê quán Chức vụ Thẻ Thẩm định viên Thời hạn đăng ký hành nghề Số thẻ Ngày cấp Từ

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

20

Thông tư 106/1998/TT/BTC về thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

106/1998/TT/BTC,Thông tư 106 1998,Bộ Tài chính,Thời gian chưa nộp thuế nhập khẩu,Nhập khẩu nguyên liệu,Nhập khẩu vật tư,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56