Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43958 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn 3305/BTC-NSNN năm 2017 kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2015, 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3305/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2015, 2016 Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

3

Công văn 909/BTC-NSNN năm 2017 về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 909/BTC-NSNN V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

4

Công văn 757/BTC-NSNN năm 2017 báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 757/BTC-NSNN V/v báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016 Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

5

Công văn 658/BTC-NSNN năm 2017 kinh phí thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 658/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện DA Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

6

Công văn 15381/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15381/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

7

Công văn 14524/BTC-NSNN về kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14524/BTC-NSNN V/v kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2016 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

8

Công văn 12372/BTC-NSNN bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu (lần 1) năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12372/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

9

Công văn 8470/BTC-NSNN năm 2016 sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8470/BTC-NSNN V/v sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2016 Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

10

Công văn 4715/BTC-NSNN năm 2016 bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4715/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

11

Công văn 4723/BTC-NSNN năm 2016 về tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4723/BTC-NSNN V/v tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2016 Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

12

Công văn 4641/BTC-NSNN năm 2016 về kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4641/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

13

Công văn 2406/BTC-NSNN năm 2016 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2406/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 23/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

14

Công văn 317/BTC-NSNN năm 2016 về kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/BTC-NSNN V/v kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

15

Công văn 19524/BTC-NSNN năm 2015 về biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19524/BTC-NSNN V/v biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

16

Công văn 18410/BTC-NSNN năm 2015 về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18410/BTC-NSNN V/v: một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

17

Công văn 14518/BTC-NSNN năm 2015 sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14518/BTC-NSNN V/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Kính

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

18

Công văn 14517/BTC-NSNN năm 2015 sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14517/BTC-NSNN V/v sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị số 06/CT-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Kính

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2015

19

Công văn 13206/BTC-NSNN năm 2015 về thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 13206/BTC-NSNN V/v thực hiện rà soát, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm

Ban hành: 23/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

20

Công văn 10589/BTC-NSNN năm 2015 hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10589/BTC-NSNN V/v hướng dẫn phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà

Ban hành: 03/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status