Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10532/BTC-NSNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 45597 công văn

1

Công văn 10532/BTC-NSNN hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10532/BTC-NSNN V/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

2

Công văn 15131/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15131/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

3

Công văn 14785/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14785/BTC-NSNN V/v Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

4

Công văn 14277/BTC-NSNN về thực hiện chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14277/BTC-NSNN V/v thực hiện một số chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017 -

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

5

Công văn 13796/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghèo, trẻ em do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13796/BTC-NSNN V/v kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, trẻ em Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

6

Công văn 13619/BTC-NSNN năm 2017 về tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13619/BTC-NSNN V/v tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

7

Công văn 12581/BTC-NSNN về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12581/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi năm 2017 Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

8

Công văn 12095/BTC-NSNN năm 2017 về đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, chế độ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12095/BTC-NSNN V/v đề nghị báo cáo số dư tạm ứng từ NSTW cho NSĐP để thực hiện các chính sách, chế độ Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

9

Công văn 11651/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11651/BTC-NSNN V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSĐP những tháng cuối năm 2017 Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

10

Công văn 11206/BTC-NSNN năm 2017 về phương án xử lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11206/BTC-NSNN V/v phương án xử lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

11

Công văn 10029/BTC-NSNN năm 2017 về kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10029/BTC-NSNN V/v kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

12

Công văn 9990/BTC-NSNN năm 2017 về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9990/BTC-NSNN V/v nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

13

Công văn 9636/BTC-NSNN năm 2017 về số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019-2020 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9636/BTC-NSNN V/v số kiểm tra thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2018 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2019-2020 Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

14

Công văn 9505/BTC-NSNN năm 2017 về công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9505/BTC-NSNN V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: UBND

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

15

Công văn 7765/BTC-NSNN năm 2017 bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7765/BTC-NSNN V/v bố trí kinh phí để tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

16

Công văn 3305/BTC-NSNN năm 2017 kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2015, 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3305/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2015, 2016 Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

17

Công văn 909/BTC-NSNN năm 2017 về phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 909/BTC-NSNN V/v phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương đợt 2 năm 2016 Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 19/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

18

Công văn 757/BTC-NSNN năm 2017 báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 757/BTC-NSNN V/v báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016 Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2017

19

Công văn 658/BTC-NSNN năm 2017 kinh phí thực hiện dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 658/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện DA Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ, địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính năm

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

20

Công văn 15381/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15381/BTC-NSNN V/v bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2016 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status