Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1050/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 171578 văn bản

141

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

320/QD-UBND,Quyết định 320 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố hiện trạng rừng tỉnh Ninh Bình,Công bố hiện trạng rừng năm 2020,Công bố hiện trạng rừng Ninh Bình 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

142

Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương

839/QD-UBND,Quyết định 839 2021,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP Hải Dương,Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,Thực hiện thủ tục hành chính môi trường điện tử Hải Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

143

Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

1249/QD-UBND,Quyết định 1249 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính thành phố Hà Nội,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

144

Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

335/QD-UBND,Quyết định 335 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

145

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

766/QD-UBND,Quyết định 766 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

146

Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án “Quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

780/QD-UBND,Quyết định 780 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng Đề án Quản lý và tổ chức lễ hội,Đề án Quản lý và tổ chức lễ hội tỉnh Quảng Ninh,Quản lý và tổ chức lễ hội tỉnh Quảng Ninh 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

147

Quyết định 325/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

325/QD-UBND,Quyết định 325 2021,Tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông,Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

148

Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

318/QD-UBND,Quyết định 318 2021,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

149

Quyết định 552/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

552/QD-UBND,Quyết định 552 2021,Tỉnh Hà Giang,Thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp Hà Giang,Công bố thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Thủ tục ngành Nông nghiệp tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

150

Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 07/2021/QĐ-UBND “Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”

319/QD-UBND,Quyết định 319 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quyết định 07/2021/QĐ-UBND Bạc Liêu,Quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử Bạc Liêu,Bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử tỉnh Bạc Liêu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

151

Quyết định 450/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Sơn La ban hành

450/QD-UBND,Quyết định 450 2021,Tỉnh Sơn La,Quy định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công Sơn La,Quy định đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công Sơn La,Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông Sơn La,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

152

Quyết định 734/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

734/QD-UBND,Quyết định 734 2021,Tỉnh Thái Bình,Thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Thái Bình,Công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Thái Bình,Quản lý xử lý vi phạm hành chính tỉnh Thái Bình 2021,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

153

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ealy huyện Sông Hinh, tỉnh Phú yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

341/QD-UBND,Quyết định 341 2021,Tỉnh Phú Yên,Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Ealy,Chương trình phát triển đô thị Ealy tỉnh Phú yên,Chương trình phát triển đô thị Ealy huyện Sông Hinh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

154

Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

473/QD-UBND,Quyết định 473 2021,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Chương trình phòng chống mua bán người,Chương trình phòng chống mua bán người tỉnh Cà Mau,Chương trình phòng chống mua bán người 2021 2025,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

155

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

156

Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận

405/QD-UBND,Quyết định 405 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

157

Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

602/QD-UBND,Quyết định 602 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Kinh phí trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Vĩnh Phúc,Mức hỗ trợ kinh phí phòng chống bệnh Dịch tả lợn,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

158

Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

531/QD-UBND,Quyết định 531 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống bệnh Lao,Thực hiện Chương trình phòng chống bệnh Lao Đắk Lắk,Chương trình phòng chống bệnh Lao Đắk Lắk 2021 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

159

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

841/QD-UBND,Quyết định 841 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

160

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

755/QD-UBND,Quyết định 755 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin,Thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183