Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1050/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 171956 văn bản

121

Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Chính sách và Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

967/QD-UBND,Quyết định 967 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về Thi đua khen thưởng Thanh Hóa,Thủ tục Thi đua khen thưởng Ủy ban xã Thanh Hóa,Chính sách và Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

122

Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi/bãi bỏ trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp xã, tỉnh Thanh Hóa

970/QD-UBND,Quyết định 970 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục về nuôi con nuôi tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục về nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân Thanh Hóa,Thủ tục nuôi con nuôi Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

123

Quyết định 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

1512/QD-UBND,Quyết định 1512 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản,Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh,Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

124

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

507/QD-UBND,Quyết định 507 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp Ninh Thuận 2021,Quy trình Giải quyết thủ tục thừa phát lại Ninh Thuận,Giải quyết thủ tục thừa phát lại Sở Tư pháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

125

Quyết định 501/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

501/QD-UBND,Quyết định 501 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Yên Bái,Công bố thủ tục Ủy ban nhân dân cấp huyện Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

126

Quyết định 508/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

508/QD-UBND,Quyết định 508 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ môi trường,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

127

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La

519/QD-UBND,Quyết định 519 2021,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính chất lượng thủy sản,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

128

Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính thể thức của Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu

382/QD-UBND,Quyết định 382 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quyết định 08/2021/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

129

Quyết định 369/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

369/QD-UBND,Quyết định 369 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô,Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

130

Quyết định 683/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

683/QD-UBND,Quyết định 683 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục Sở Giao thông tỉnh Tiền Giang 2021,Thủ tục hành chính Sở Giao thông tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

131

Quyết định 521/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

521/QD-UBND,Quyết định 521 2021,Tỉnh Sơn La,Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất,Kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể,Tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

132

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

649/QD-UBND,Quyết định 649 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục lĩnh vực nuôi con nuôi Vĩnh Long 2021,Thủ tục lĩnh vực nuôi con nuôi Sở Tư pháp Vĩnh Long,Thủ tục nuôi con nuôi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

133

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

992/QD-UBND,Quyết định 992 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Quản lý an toàn đập thủy điện Bình Định,Thủ tục Quản lý an toàn hồ chứa thủy điện Bình Định,Thủ tục Quản lý an toàn đập Sở Công Thương Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

134

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

630/QD-UBND,Quyết định 630 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông Hòa Bình,Thủ tục Đường thủy nội địa Sở Giao thông Hòa Bình,Thủ tục hành chính Đường thủy nội địa Hòa Bình 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

135

Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

943/QD-UBND,Quyết định 943 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Phương án tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 Thanh Hóa,Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

136

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

621/QD-UBND,Quyết định 621 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục lĩnh vực nuôi con nuôi Huế 2021,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi Huế,Công bố danh mục thủ tục hành chính Huế 2021,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

137

Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

496/QD-UBND,Quyết định 496 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục nghệ thuật biểu diễn Ninh Thuận 2021,Thủ tục nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa Ninh Thuận,Thủ tục về nghệ thuật biểu diễn Sở Văn hóa 2021,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

138

Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

612/QD-UBND,Quyết định 612 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Dược tỉnh Hòa Bình 2021,Thủ tục lĩnh vực Dược Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục về Dược Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

139

Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

977/QD-UBND,Quyết định 977 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch huy động trẻ ra lớp Hồ Chí Minh,Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 2022,Kế hoạch huy động trẻ ra lớp 2021 2022,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

140

Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược, bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

221/QD-UBND,Quyết định 221 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực Dược,Công bố thủ tục hành chính Sở Y tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105