Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11184 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT về thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

QCVN105:2016/BTTTT,Quy chuẩn QCVN105:2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 105:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN TRONG NGHIỆP VỤ DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG BĂNG TẦN 117,975-137 MHz DÙNG TRÊN MẶT ĐẤT SỬ DỤNG ĐIỀU CHẾ AM National technical regulation on ground-based radio equipment

Ban hành: 07/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5473:2007 (ISO 105-N01 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N01: Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit

TCVN5473:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5473:2007,***,Vật liệu dệt ,Độ bền màu với tẩy trắng: Hypoclorit, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5473:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5473:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N01: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: HYPOCLORIT Textiles - Tests for colour

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5474:2007 (ISO 105-N02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N02: Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit

TCVN5474:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5474:2007,***,Độ bền màu với tẩy trắng: Peroxit,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5474:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5474 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N02: ĐỘ BỀN MÀU ĐỐI VỚI TẨY TRẮNG: PEROXIT Textiles - Test for colour

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5477:2007 (ISO 105-N05 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N05: Độ bền màu với xông hơi

TCVN5477:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5477:2007,***,Vật liệu dệt,Độ bền màu với xông hơi, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5477:2007,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5477 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI XÔNG HƠI Textiles - Tests for colour fastness - Part N

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5475:2007 (ISO 105-N03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N03: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (yếu)

TCVN5475:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5475:2007,***,Vật liệu dệt ,Độ bền màu với tẩy trắng Natri clorit , Phương pháp xác định độ bền màu, TCVN 5475:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5475 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN N03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (YẾU) Textiles -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5476:2007 (ISO 105-N04 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần N04: Độ bền màu với tẩy trắng: Natri clorit (mạnh)

TCVN5476:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5476:2007,***,Độ bền màu với tẩy trắng Natri clorit , Phương pháp xác định độ bền màu,Vật liệu dệt ,TCVN 5476:2007 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5476:2007 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN N04: ĐỘ BỀN MÀU VỚI TẨY TRẮNG: NATRI CLORIT (MẠNH) Textiles -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-105:2014 (IEC 60335-2-105:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-105: Yêu cầu cụ thể đối với buồng tắm đa chức năng có vòi hoa sen

TCVN5699-2-105:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-105:2014,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-105 : 2014 IEC 60335-2-105 : 2013 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-105: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BUỒNG TẮM ĐA CHỨC NĂNG CÓ VÒI HOA SEN Household and similar eIECtrical

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-105:2012/BNNPTNT về quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum LeConte) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-105:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-105:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy trình giám định mọt cứng đốt,Quy trình giám định mọt da vệt thận ,Mọt da vệt thận ,Mọt cứng đốt,QCVN 01-105:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 105 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT CỨNG ĐỐT

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F02:2010 (ISO 105-F02 : 2009) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F02: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng bông và visco

TCVN7835-F02:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F02:2010,***,Yêu cầu kỹ thuật,Yêu cầu kỹ thuật ,Vải thử kèm bằng bông và visco,Vật liệu dệt ,TCVN 7835-F02:2010, Phương pháp xác định độ bền màu,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F02 : 2010 ISO 105-F02 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-F09:2010 (ISO 105-F09:2009) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần F09: Yêu cầu kỹ thuật cho vải cọ xát bằng bông

TCVN7835-F09:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-F09:2010,***,Vải cọ xát bằng bông,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 7835-F09:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-F09 : 2010 ISO 105-F09:2009 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN F09: YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO VẢI CỌ XÁT BẰNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8171-1:2009 (EN 14185-1:2003) về thực phẩm không chứa chất béo - Xác định dư lượng N-metylcarbamat - Phần 1: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch bằng chiết pha rắn

TCVN8171-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8171-1:2009,***,TCVN 8171-1:2009 ,Thực phẩm không chứa chất béo ,Phần 1,Xác định dư lượng N-metylcarbamat,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Làm sạch bằng chiết pha rắn,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8171-1 : 2009 THỰC PHẨM KHÔNG CHỨA CHẤT BÉO – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8171-2:2009 (EN 14185-2:2006) về thực phẩm không chứa chất béo - Xác định dư lượng N-metylcarbamat - Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao có làm sạch trên cột diatomit

TCVN8171-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8171-2:2009,***,TCVN 8171-2:2009 ,Thực phẩm không chứa chất béo ,Phần 2,Xác định dư lượng N-metylcarbamat,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Làm sạch trên cột diatomit,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8171-2:2009 THỰC PHẨM KHÔNG CHỨA CHẤT BÉO – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

14

Tiêu chuẩn ngành 14TCN105:1999 về Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - Yêu cầu kỹ thuật

14TCN105:1999,Tiêu chuẩn ngành 14TCN105:1999,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 105-1999 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH NGHIỀN MỊN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT Ground mineral active admixtures for concrete and mortar - Classification and specification

Ban hành: 16/06/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

15

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 105:1997 về chất lượng không khí phương pháp Indophenol xác định hàm lượng Amoniac

64TCN105:1997,Tiêu chuẩn ngành 64TCN105:1997,***,64TCN105:1997,Chất lượng không khí,Phương pháp Indophenol ,Xác định hàm lượng Amoniac,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 105:1997 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ PHƯƠNG PHÁP INDOPHENOL XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này trình bày

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN4653-2:2009 (ISO 2597-2:2008) về Quặng sắt- Xác định tổng hàm lượng sắt- Phần 2: Phương pháp chuẩn độ sau khi khử bằng titan (III) clorua

TCVN4653-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4653-2:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4653-2:2009 ISO 2597-2:2008 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG SẮT - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ SAU KHI KHỬ BẰNG TITAN (III) CLORUA Iron ores - Determination of total iron content - Part 2: Titrimetric methods after

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS

TCVN12971:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12971:2020,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 MỸ PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – CÁC NITROSAMIN: PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH N-NITROSODIETANOLAMIN (NDELA) BẰNG HPLC-MS-MS Cosmetics - Analyticai methods - Nitrosamines: Detection and determination

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

20

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 105:1988 về thuốc trừ sâu - Phương pháp thử bảo quản gia tốc

10TCN105:1988,Tiêu chuẩn ngành 10TCN105:1988,***,Phương pháp thử bảo quản gia tốc,Thuốc trừ sâu,10 TCN 105:1988,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 105:1988 THUỐC TRỪ SÂU PHƯƠNG PHÁP THỬ BẢO QUẢN GIA TỐC Phương pháp này dùng nhiệt độ cao để tăng nhanh sự phân huỷ của thuốc trừ sâu trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 107.21.85.250