Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 105/2009/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63131 công văn

1

Công văn 105/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

105/VPCP-QHDP,Công văn 105 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Cơ chế ứng phó biến đổi khí hậu,Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

2

Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP và 02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

105/TANDTC-PC,Công văn 105 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Đánh giá thực tiễn thi hành 02/2004/NQ-HĐTP,Đánh giá thực tiễn thi hành 01/2003/NQ-HĐTP,Xây dựng Nghị quyết thay thế 01/2003/NQ-HĐTP,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

3

Công văn 7778/BYT-VPB1 năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP và Công điện 72/CĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

7778/BYT-VPB1,Công văn 7778 2021,Bộ Y tế,Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP,Thực hiện Công điện 72/CĐ-TTg,Hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã trong bối cảnh COVID19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

4

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

5

Công văn 105/TTg-CN năm 2018 về xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tháng 12 năm 2017 và ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

6

Công văn 105/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

105/QLD-DK,Công văn 105 2018,Cục Quản lý dược,Cấp giấy phép nguyên liệu làm thuốc,Nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

7

Công văn 105/TCMT-QTMT năm 2016 hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường do Tổng cục Môi trường ban hành

105/TCMT-QTMT,Công văn 105 2016,Tổng cục Môi trường,Hướng dẫn thực hiện,Thiết bị quan trắc môi trường ,Hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

8

Công văn 105/BKHCN-ATBXHN năm 2016 về góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 105/BKHCN-ATBXHN V/v góp ý, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

9

Công văn 105/TCT-KK năm 2016 về chứng từ luân chuyển hàng hóa công ty với đơn vị trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

105/TCT-KK,Công văn 105 2016,Tổng cục Thuế,Dự án đầu tư xây dựng,Nhà xưởng sản xuất ,Sản xuất hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

10

Công văn 8971/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8971/VPCP-NN,Công văn 8971 2021,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP hỗ trợ doanh nghiệp,Hỗ trợ hợp tác xã hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid19,Hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID19,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

11

Công văn 945/BYT-QLD năm 2018 về thực hiện Luật dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

với các quy định quốc tế nhằm đảm bảo người dân được sử dụng thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá cả hợp lý đảm bảo bình ổn giá thuốc, mặt khác để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được trong nước phát triển, hội nhập và có thể xuất khẩu thuốc sang thị trường quốc tế. Luật dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đã đưa

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

12

Công văn 908/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện dán tem rượu nhập khẩu theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

dán tem rượu nhập khẩu theo Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 14/9/2017 Chính phủ ký ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. Liên quan đến nội dung rượu nhập khẩu và dán tem rượu nhập khẩu, Tổng

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

13

Công văn 105/TCHQ-PC năm 2015 về trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu do Tổng cục hải quan ban hành

105/TCHQ-PC,Công văn 105 2015,Tổng cục Hải quan,Hàng không xác định chủ ,Xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu ,Chống buôn lậu,Xuất trình hóa đơn Hải quan ,Thủ tục hải quan 2015,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

14

Công văn 105/XNK-XXHH năm 2014 giải quyết vướng mắc thực hiện C/O mẫu AK sửa đổi do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

105/XNK-XXHH,Công văn 105,Cục Xuất nhập khẩu,vướng mắc C/O mẫu AK sửa đổi ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 105/XNK-XXHH V/v giải quyết vướng mắc

Ban hành: 27/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

15

Công văn 105/CT-TTHT năm 2014 về số tiền thực thanh toán trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

105/CT-TTHT,Công văn 105,Cục thuế TP Hồ Chí Minh, số tiền thực thanh toán,Chính sách thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

16

Công văn 105/TANDTC-PC&QLKH năm 2016 về thi hành Luật bảo hiểm xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

105/TANDTC-PC&QLKH,Công văn 105 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Bảo hiểm xã hội,Luật bảo hiểm xã hội,Thi hành Luật bảo hiểm xã hội,Hướng dẫn thi hành Luật ,Hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội ,Bảo hiểm,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

17

Công văn 105/GSQL-TH về địa điểm kiểm tra hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

105/GSQL-TH,Công văn 105,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Địa điểm kiểm tra hàng hóa,Kiểm tra hàng hóa,Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ,Cửa khẩu Cốc Nam,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

18

Công văn 105/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa do Bộ Công thương ban hành

105/BCT-XNK,Công văn 105,Bộ Công thương,Tạm nhập tái xuất hàng hóa ,Công ty Thuận Hưng,Hàng hóa đã qua sử dụng,Nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

19

Công văn 1456/TTg-KTN năm 2015 tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 105/2009/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1456/TTg-KTN V/v tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công an;

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

20

Công văn 312/TĐC-ĐL năm 2016 hướng dẫn triển khai Nghị định 105/2016/NĐ-CP do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 312/TĐC-ĐL V/v hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, TP; - Viện Đo lường Việt Nam; - Các Trung

Ban hành: 20/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.249.22