Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 105/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 6236 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 146.888 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 47.675 CÔNG VĂN
21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7979:2009 (CODEX STAN 207 - 1999) về Sữa bột và cream bột

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7979 : 2009 CODEX STAN 207 - 1999 SỮA BỘT VÀ CREAM BỘT Milk powders and cream powders Lời nói đầu TCVN 7979 : 2009 thay thế TCVN 5538 : 2002 và TCVN 7404 : 2004; TCVN 7979 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 207 - 1999; TCVN 7979 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8176:2009 (ISO 13580 : 2005) về Sữa chua - Xác định hàm lượng chất khô tổng số (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8176 : 2009 ISO 13580 : 2005 SỮA CHUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ TỔNG SỐ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Yogurt - Determination of total solids content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8176 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 13580 : 2005; TCVN 8176 : 2009 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8080:2009 về Sữa đặc - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8080 : 2009 SỮA ĐẶC - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Condensed milk - Determination of titratable acidity Lời nói đầu TCVN 8080 : 2009 và TCVN 8079 : 2009 thay thế TCVN 5448 : 1991; TCVN 8080 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8109:2009 (ISO 1737 : 2008) về Sữa cô đặc và sữa đặc có đường - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8109 : 2009 ISO 1737 : 2008 SỮA CÔ ĐẶC VÀ SỮA ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8109 : 2009

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8108:2009 (ISO 11285 : 2004) về Sữa - Xác định hàm lượng lactuloza - Phương pháp enzym

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8108 : 2009 ISO 11285 : 2004 SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTULOZA - PHƯƠNG PHÁP ENZYM Milk - Determination of lactulose content - Enzymatic method Lời nói đầu TCVN 8108 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 11285 : 2004; TCVN 8108 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6756:2009 (GS1 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã số mã vạch GS1 cho nhà sách và nhà xuất bản phẩm nhiều kỳ - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6756 : 2009 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - MÃ SỐ MÃ VẠCH GS1 CHO SÁCH VÀ XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Article number and barcode - GS1 number and barcode for book and serial - Specification Lời nói đầu TCVN 6756 : 2009 thay thế TCVN 6756 : 2000. TCVN 6756 : 2009 hoàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8208:2009 về Giày vải

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8208 : 2009 GIÀY VẢI Canvas shoes Lời nói đầu TCVN 8208 : 2009 thay thế cho TCVN 1677 :1986, TCVN 1678 :1986 và TCVN 1679 :1975. TCVN 8208 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 120 Sản phẩm da biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8079:2009 (ISO 6091 : 1980) về Sữa bột - Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8079 : 2009 ISO 6091 : 1980 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Dried milk - Determination of titratable acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8079 : 2009 và TCVN 8080 : 2009 thay thế TCVN 5448 : 1991; TCVN 8079 : 2009 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8106:2009 (ISO/TS 26844 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định dư lượng kháng sinh - Phép thử phân tán trong ống nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8106 : 2009 ISO/TS 26844 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH - PHÉP THỬ PHÂN TÁN TRONG ỐNG NGHIỆM Milk and milk products - Determination of antimicrobial residues - Tube diffusion test Lời nói đầu TCVN 8106 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 26844 :

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8101:2009 (ISO 8260 : 2008) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ và polyclobiphenyl - Phương pháp sắc ký khí - lỏng mao quản có detector bắt giữ electron

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8101 : 2009 ISO 8260 : 2008 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CLO HỮU CƠ VÀ POLYCLOBIPHENYL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ-LỎNG MAO QUẢN CÓ DETECTOR BẮT GIỮ ELECTRON Milk and milk products - Determination of organochlorine pesticides and polychlorobiphenyls - Method

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8148:2009 (ISO 1738 : 2004) về Bơ - Xác định hàm lượng muối

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8148 : 2009 ISO 1738 : 2004 BƠ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI Butter - Determination of salt content Lời nói đầu TCVN 8148 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1738:2004; TCVN 8148 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8149:2009 (ISO 1739 : 2006) về Bơ - Xác định chỉ số khúc xạ của chất béo (Phương pháp chuẩn)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8149 : 2009 ISO 1739 : 2006 BƠ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÚC XẠ CỦA CHẤT BÉO (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Butter - Determination of the refractive index of the fat (Reference method) Lời nói đầu TCVN 8149 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 1739:2006; TCVN 8149 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8042:2009 (ASTM D 3776 : 2007) về Vật liệu dệt - Vải - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8042 : 2009 ASTM D 3776 : 2007 VẬT LIỆU DỆT - VẢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG TRÊN ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Testiles - Fabrics - Test methods for mass per unit area (weight) Lời nói đầu TCVN 8042 : 2009 thay thế TCVN 1752 : 1986 và TCVN 5793 : 1994. TCVN 8042 : 2009 được xây

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2130:2009 về Vật liệu dệt - Vải bông và sản phẩm vải bông - Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2130 : 2009 VẬT LIỆU DỆT - VẢI BÔNG VÀ SẢN PHẨM VẢI BÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỊNH TÍNH HÓA CHẤT CÒN LẠI Textiles - Cotton fabrics and cotton products - Methods of qualitative determinations of chemical residues Lời nói đầu TCVN 2130:2009 thay thế TCVN 2130:1977.

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8201:2009 (ISO 13953:2001) về Ống và phụ tùng bằng polyetylen (PE) - Xác định độ bền kéo và kiểu phá hủy của mẫu thử từ mối nối nung chảy mặt đầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8201 : 2009 ISO 13953 : 2001 ỐNG VÀ PHỤ TÙNG BẰNG POLYETYLEN (PE) – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO VÀ KIỂU PHÁ HUỶ CỦA MẪU THỬ TỪ MỐI NỐI NUNG CHẢY MẶT ĐẦU Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint Lời

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6443:2009 (ISO 8644 : 2006) về Mô tô - Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6443 : 2009 ISO 8644 : 2006 MÔ TÔ - VÀNH BÁNH HỢP KIM NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Motorcycles - Light-alloy wheels - Test method Lời nói đầu TCVN 6443 : 2009 thay thế TCVN 6443 : 1998. TCVN 6443 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 8644 : 2006. TCVN 6443 : 2009 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6385:2009 (IEC 60065 : 2005) về Thiết bị nghe, nhìn và thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu an toàn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6385 : 2009 IEC 60065 : 2005 THIẾT BỊ NGHE, NHÌN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - YÊU CẦU AN TOÀN Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements Lời nói đầu TCVN 6385 : 2009 thay thế TCVN 6385 : 1998 và TCVN 5772 : 1993. TCVN 6385 : 2009 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7935:2009 (ISO 14655 : 1999) về Cáp phủ epoxy bê tông dự ứng lực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7935 : 2009 ISO 14655 : 1999 CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete Lời nói đầu TCVN 7935 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14655 : 1999. TCVN 7935 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8010:2009 về Rượu chưng cất - Xác định hàm lượng metanol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8010 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Distilled liquors - Determination of methanol content Lời nói đầu TCVN 8010:2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method; TCVN 8010:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8011 : 2009 RƯỢU CHƯNG CẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG RƯỢU BẬC CAO VÀ ETYL AXETAT BẰNG SẮC KÝ KHÍ Distilled liquors - Determination of alcohols (higher) and ethyl acetate contents by gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8011 : 2009 được xây dựng trên cơ sở AOAC 972.10

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status