Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1049/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141143 văn bản

1

Quyết định 1049/QĐ-TTg năm 2014 về Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1049/QD-TTg,Quyết định 1049 2014,Thủ tướng Chính phủ,Bảng danh mục đơn vị hành chính,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

2

Quyết định 1049/QĐ-TTg năm 2012 phê chuẩn việc bầu thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1049/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2011 - 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

3

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các di tích Quốc gia gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2019,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

4

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 04 năm

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

5

Quyết định 1049/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2018,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 24

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

6

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 15/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

7

Quyết định 1049/QĐ-BTTTT năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông

1049/QD-BTTTT,Quyết định 1049 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thủ tục hành chính Bộ Thông tin ,Công bố thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

8

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1049/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

9

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2016,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2016

10

Quyết định 1049/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2015,Tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

11

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

12

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) do tỉnh Đắk Lắk ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

13

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Yên Hợp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 do tỉnh Yên Bái ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Yên Bái,Công nhận trường mầm non,Công nhận trường,đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ,tiêu chuẩn chất lượng giáo dục,Chất lượng giáo dục,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2014

14

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2014 công nhận và công bố xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

1049/QD-UBND,Quyết định 1049,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 05 năm 2014 QUYẾT

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

15

Quyết định 1049/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2014,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

16

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống bằng nghề sản xuất nông lâm ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Nam ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2014,Tỉnh Quảng Nam,Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,Theo Quyết định 755/QĐ-TTg ,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

17

Quyết định 1049/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và chất thải y tế tại bãi rác Đập Đá, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

1049/QD-UBND.HC,Quyết định 1049,Tỉnh Đồng Tháp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ÐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp, ngày 13 tháng 09 năm

Ban hành: 13/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

18

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2013,Tỉnh Cà Mau,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1049/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

19

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm Quyết định 1505/-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2013,Tỉnh Thừa Thiên Huế,chức năng Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn,nhiệm vụ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn,quyền hạn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn,cơ cấu Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn,Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Huế,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

20

Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí quy hoạch phát triển ngành y tế giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

1049/QD-UBND,Quyết định 1049 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Dự toán kinh phí,Đề cương quy hoạch ,Quy hoạch phát triển ngành,Quy hoạch phát triển ngành y tế ,Tỉnh Vĩnh Long,Ngành y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79