Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52665 công văn

1

Công văn 8966/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8966/VPCP-KTTH V/v 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

2

Công văn 104/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn một số điểm của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ban hành: 04/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

3

Công văn 1207/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1207/VPCP-KTTH V/v Sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Công văn 104/CNTT-THDL năm 2019 về nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật do Cục Công nghệ thông tin ban hành

BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/CNTT-THDL V/v nguy cơ bị lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật Hà Nội, ngày 22 tháng 03

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

5

Công văn 104/BTP-TGPL về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/BTP-TGPL V/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2018 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

6

Công văn 104/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

được cấp SĐK Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước. Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017; Cục Quản lý Dược thông báo: Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

7

Công văn 104/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: “Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

8

Công văn 104/BXD-QLN trả lời Công văn 41.2011/CV-DLTS đề nghị hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/BXD-QLN V/v: Trả lời công văn số 41.2011/CV-DLTS ngày 10/10/2011 của Công ty CP Du lịch-Thương mại Tân Sáng. Hà Nội, ngày 14 tháng 11

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2011

9

Công văn 104/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 05/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

10

Công văn 104/TCHQ-GSQL năm 2015 về thanh lý tàu Long Hải 01 và các thiết bị trên tàu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TCHQ-GSQL V/v thanh lý tàu Long Hải 01 và các thiết bị trên tàu Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

11

Công văn 14565/BTC-TCHQ năm 2013 chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14565/BTC-TCHQ V/v chính sách thuế đối với các dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

12

Công văn 2655/BKHCN-TCCB năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2655/BKHCN-TCCB V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

13

Công văn 104/TCHQ-TXNK năm 2014 không thu thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TCHQ-TXNK V/v không thu thuế xuất khẩu Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

14

Công văn số 8564/VPCP-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8564/VPCP-KGVX V/v thực hiện N/Đ số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

15

Công văn 104/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

16

Công văn 3314/BNN-KHCN thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3314/BNN-KHCN V/v: Triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

17

Công văn 12820/BTC-CST về chính sách miễn thuế nhập khẩu theo khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12820/BTC-CST V/v chính sách miễn thuế nhập khẩu theo khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 21/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

18

Công văn 104/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

19

Công văn 3069/BTP-PLDSKT thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Nghị định 83/2009/NĐ-CP, Nghị định 08/2005/NĐ-CP, Nghị định 02/2006/NĐ-CP, Nghị định 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng do Bộ Tư pháp ban hành

, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN Để thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2010 của

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

20

Công văn 104/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 (km12+500-km20+079) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng gói thầu số 07 (km12+500-km20+079) thuộc dự án Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình.

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45