Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 6142 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8-50:2005 (ISO 128-50 : 2001) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 50: Qui ước cơ bản về biểu diễn các diện tích trên mặt cắt và hình cắt

TCVN8-50:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-50:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-50 :2005 ISO 128-50 : 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 50: QUI ƯỚC CƠ BẢN VỀ BIỂU DIỄN CÁC DIỆN TÍCH TRÊN MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT Technical drawings - General principles

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7284-5:2005 (ISO 3098-5:1997) về Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 5: Bảng chữ cái Latinh, chữ số và dấu dùng cho hệ thống CAD

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHO SẢN PHẨM - CHỮ VIẾT - PHẦN 5: BẢNG CHỮ CÁI LATINH,

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

163

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-85:2005 (IEC 60335-2-85 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-85: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị hấp vải do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-85:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-85:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu cụ thể ,Thiết bị hấp vải,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện gia dụng,Thiết bị điện tương tự,TCVN 5699-2-85:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-85 : 2005 IEC 60335-2-85 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

164

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-88:2005 (IEC 60335-2-88 : 2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-88: Yêu cầu cụ thể đối với máy tạo ẩm được thiết kế để sử dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hoà không khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5699-2-88:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-88:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Máy tạo ẩm,Hệ thống gia nhiệt,Hệ thống thông gió,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Hệ thống điều hoà không khí ,Thiết bị điện tương tự, TCVN 5699-2-88:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5699-2-88 : 2005 IEC

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

165

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7540-2:2005 về Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7540-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7540-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rôto lồng sóc hiệu suất cao ,Động cơ điện không đồng bộ ba pha,Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng ,TCVN 7540-2:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7540-2 : 2005 ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC HIỆU SUẤT CAO –

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-2:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7541-2:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-2:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng ,Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao,TCVN 7541-2:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7541 - 2 : 2005 THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

167

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-4-42:2005 (IEC 60364-4-42 : 2001) về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà - Phần 4-42: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7447-4-42:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-4-42:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bảo vệ an toàn,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt ,TCVN 7447-4-42:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42:

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

168

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7540-1:2005 về Động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao - Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7540-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7540-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Động cơ điện không đồng bộ ba pha,Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ,Rôto lồng sóc hiệu suất cao ,TCVN 7540-1:2005,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7540-1 : 2005 TCVN 7540-2 : 2005 ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC HIỆU

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7541-1:2005 về Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7541-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7541-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ,Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao,TCVN 7541-1:2005 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7541-1 : 2005 THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG HIỆU SUẤT CAO - PHẦN 1: MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU High efficiency

Ban hành: 13/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-4:2005 (ISO 10993-4 : 2002) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu

evaluation of medical devices - Part 20: Principles and methods for immunotoxicology testing of medical devices. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-5:2005 (ISO 10993-5:1999) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro

of medical devices. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-2:2005 (ISO 10993-2:1992) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật

for immunotoxicology testing of medical devices. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-3:2005 (ISO 10993-3:2003) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản

evaluation of medical devices - Part 20: Principles and methods for immunotoxicology testing of medical devices. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1 : 1997) về Cần trục - Sử dụng an toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN7549-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7549-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7549-1 :2005 ISO 12480-1 : 1997 CẦN TRỤC - SỬ DỤNG AN TOÀN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes - Safe use - Part 1: General Lời nói đầu TCVN 7549-1 : 2005 hoàn toàn tương đương ISO 12480-1 :

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-8:2005 (ISO 7176-8 : 1998) về Xe lăn - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử độ bền tĩnh, độ bền va đập và độ bền mỏi

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu TCVN 7444-8 : 2005 là một phần của TCVN 7444 (ISO 7176)

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7444-9:2005 (ISO 7176-9 : 2001) về Xe lăn - Phần 9: Thử khí hậu đối với xe lăn điện

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu TCVN 7444-9 : 2005 là một phần của TCVN 7444 (ISO 7176) TCVN 7444-9 : 2005 được áp dụng cùng với các phần khác của

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7552-1:2005 (ISO 1496-1 : 1990) về Công te nơ vận chuyển loạt 1 - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1: Công te nơ thông dụng vận chuyển hàng thông thường

and testing - Part 1: General cargo container for general purpose Lời nói đầu TCVN 7552-1 : 2005 hoàn toàn tương đương ISO 1496-1 : 1990/Amd. 1 : 1993. TCVN 7552-1 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 104 “Công te nơ vận chuyển” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 20625:2005 (ISO/TS 20625 : 2002) về Trao đổi dữ liệu điện tử trong hành chính, thương mại và vận tải (EDIFACT) - Quy tắc tạo các tập lược đồ XML (XSD) trên cơ sở các hướng dẫn thực thi của EDI (FACT)

chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Lời giới thiệu Các tiêu chuẩn EDI về thương mại cung cấp một cú pháp dành cho sự thực thi nội dung dữ liệu trong các quá trình thương mại khác nhau thông qua

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 16668:2005 (ISO/TS 16668 : 2000) về Bộ đăng ký ngữ nghĩa cơ sở (BSR)

định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BỘ ĐĂNG KÝ NGỮ NGHĨA CƠ SỞ (BSR) Basic Semantics Registers (BSR) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 17/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7542-1:2005 (ISO 4531-1 : 1998) về Men thủy tinh và men sứ - Sự thôi ra của chì và cadimi từ các dụng cụ tráng men khi tiếp xúc với thực phẩm - Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7542-1:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7542-1:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Men thủy tinh và men sứ,Sự thôi ra của chì và cadimi ,Dụng cụ tráng men ,Phương pháp thử,TCVN 7542-1:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7542-1 : 2005 (ISO 4531-1 : 1998); TCVN 7542-2 : 2005 (ISO 4531-2 : 1998); TCVN 7543 : 2005

Ban hành: 09/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249