Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 6142 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7518:2005 về hạt cacao - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7518:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7518:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7518:2005 ,Hạt cacao,Thuật ngữ và định nghĩa,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7518 : 2005 HẠT CACAO - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cocoa beans – Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 7518 : 2005 do Tiểu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7520:2005 (ISO 2291 : 1980) về hạt cacao - Xác định độ ẩm (phương pháp thông dụng) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7520:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7520:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7520:2005 ,Hạt cacao,Xác định độ ẩm,Phương pháp thông dụng,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7520 : 2005 ISO 2291 : 1980 HẠT CACAO – XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG) Cocoa beans –

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7513:2005 (ICGFI No 19, có sửa đổi) về quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát vi sinh vật gây bệnh trong thức ăn gia cầm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7513:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7513:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7513:2005 ,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,Kiểm soát vi sinh vật gây bệnh,Thức ăn gia cầm ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7513 : 2005 QUI PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ KIỂM SOÁT VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG THỨC

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2005 về cà phê nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4193:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4193:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 4193:2005,Cà phê nhân,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4193 : 2005 CÀ PHÊ NHÂN Green coffee Lời nói đầu TCVN 4193 : 2005 thay thế TCVN 4193 : 2001. TCVN 4193 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5940:2005 về chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5940:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5940:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5940:2005 ,Chất lượng không khí,Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất hữu cơ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5940:2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5939:2005 về chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5939:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5939:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng không khí,TCVN 5939:2005,Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp ,Bụi và các chất vô cơ ,Tài nguyên- Môi trường TCVN 5939: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ Air quality – Industrial emission

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4745:2005 về xi măng – danh mục chỉ tiêu chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4745:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4745:2005,Bộ Xây dựng,TCVN 4745:2005 ,Xi măng danh mục chỉ tiêu chất lượng ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4745 : 2005 XI MĂNG – DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG Cements – List of properties 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định danh mục chỉ tiêu chất lượng của các loại

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5937:2005 về chất lượng không khí - tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5937:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5937:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5937:2005,Chất lượng không khí,Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5937 : 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality - Ambient air quality standards

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 346:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXDVN346:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN346:2005,***,Thử nghiệm chịu lửa,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Yêu cầu riêng ,Dầm,TCXDVN 346:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 346 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 6- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI DẦM. Fire- resistance tests- Elements

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

150

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 345:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCXDVN345:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN345:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Yêu cầu riêng,Bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải,TCXDVN 345:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 345 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ-PHẦN 5- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

151

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 343:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCXDVN343:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN343:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Chỉ dẫn về phương pháp thử,Áp dụng số liệu thử nghiệm,TCXDVN 343:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 343 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 3 - CHỈ DẪN VỀ PH´ƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

152

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 344:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXDVN344:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN344:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,TCXDVN 344:2005 ,Yêu cầu riêng ,Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải,TCXDVN 344:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 344 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ PHẦN 4 - CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

153

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 347:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

TCXDVN347:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN347:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Yêu cầu riêng đối với cột,TCXDVN 347:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 347 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 7- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI CỘT. Fire- resistance tests-

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

154

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 348:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCXDVN348:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN348:2005,***,Thử nghiệm chịu lửa,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Yêu cầu riêng,Bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải,TCXDVN 348:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 348 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 8- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

155

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 342:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu chung

TCXDVN342:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN342:2005,***,Thử nghiệm chịu lửa,Yêu cầu chung,Bộ phận kết cấu của tòa nhà , TCXDVN 342:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 342 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TÒA NHÀ - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Fire - resistance tests - Elements of building construction

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7559:2005 (ISO 8855 : 1991) về Phương tiện giao thông đường bộ - Động lực học và khả năng bám đường của xe - Từ vựng

Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐỘNG

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7556-3:2005 (BS EN 1948 - 3 : 1997) về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 3: Định tính và định lượng

Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7556-1:2005 (BS EN 1948-1 : 1997) về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 1: Lấy mẫu

học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7556-2:2005 (BS EN 1948 -2 : 1997) về Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF - Phần 2: Chiết và làm sạch

chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: 28/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-21:2005 (ISO 128-21:1997) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD

TCVN8-21:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-21:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-21:2005 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 21: CHUẨN BỊ CÁC NÉT VẼ CHO HỆ THỐNG CAD Technical drawings – General principles of presentation – Part 21: Preparation of lines by CAD systems

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.245.255