Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 6142 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7479:2005 (ISO 1724 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 12N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 12V do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7479:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7479:2005,***,Phương tiện giao thông đường bộ, Bộ nối điện ,Bộ nối 7 cực kiểu 12N,Phương tiện có điện áp 12V ,TCVN 7479:2005,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7479 : 2005 ISO 1724 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ NỐI ĐIỆN GIỮA PHƯƠNG TIỆN KÉO VÀ ĐƯỢC KÉO – BỘ NỐI 7

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7480:2005 (ISO 1185 : 2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ nối điện giữa phương tiện kéo và được kéo - Bộ nối 7 cực kiểu 24N (thông dụng) sử dụng trên các phương tiện có điện áp danh định 24V do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7480:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7480:2005,***, Bộ nối điện , Bộ nối 7 cực kiểu 24N,Phương tiện có điện áp 24V,Phương tiện giao thông đường bộ, TCVN 7480:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7480 : 2005 ISO 1185 : 2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – BỘ NỐI ĐIỆN GIỮA PHƯƠNG TIỆN KÉO VÀ ĐƯỢC KÉO – BỘ NỐI 7

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5938:2005 về chất lượng không khí - nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5938:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5938:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng không khí,TCVN 5938:2005 ,Nồng độ tối đa cho phép ,Chất độc hại trong không khí xung quanh,Tài nguyên- Môi trường TCVN 5938: 2005 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – NỒNG ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality –

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7504:2005 về Bi tum - Phương pháp xác định độ bám dính với đá do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7504:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7504:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7504 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI ĐÁ Bitumen - Test method for determination of adhesion with paving stone 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4312:2005 về Than cho sản xuất phân lân nung chảy - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4312:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4312:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Than cho sản xuất phân lân nung chảy ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCVN 4312:2005 ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4312 : 2005 THAN CHO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY – YÊU CẦU KỸ THUẬT Coal for production of calcium magnesium

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440: 2005 về tiêu chuẩn thải ngành công nghiệp nhiệt điện do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7440:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7440:2005,***,Tiêu chuẩn thải,Ngành công nghiệp nhiệt điện,TCVN 7440: 2005,Tài nguyên- Môi trường,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7440: 2005 TIÊU CHUẨN THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN Emission standards for thermal power industry Lời nói đầu TCVN 7440:

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7545:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hoá chống xăng, dầu, mỡ chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị Định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 4. Yêu cầu kỹ thuật 4.1. Yêu cầu về thiết kế Theo

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Quy chuẩn QCXDVN 09:2005 về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả

QCXDVN09:2005,Quy chuẩn QCXDVN09:2005,***,Công trình xây dựng,Sử dụng năng lượng có hiệu quả,QCXDVN 09:2005,Xây dựng QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QCXDVN 09 : 2005 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CÓ HIỆU QUẢ Energy Efficiency Building Code (EEBC)                          PHỤ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 về đường ôtô - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4054:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đường ôtô ,TCVN 4054:2005 ,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054 : 2005 ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 :

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7466:2005 về phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho xe cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7466:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7466:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Hệ thống nhiên liệu,Xe cơ giới,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 7466:2005,Giao thông TCVN 7466: 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ DẦU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7467:2005 về phương tiện giao thông đường bộ - Xe cơ giới lắp hệ thống nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7467:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7467:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xe cơ giới lắp hệ thống nhiên liệu,Phương tiện giao thông đường bộ,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,Nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng,TCVN7467:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7467 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - XE CƠ GIỚI LẮP HỆ THỐNG NHIÊN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4829:2005 (ISO 6579 : 2002) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện Salmonella trên đĩa thạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4829:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4829:2005,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Phương pháp phát hiện Salmonella ,TCVN 4829:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4829 : 2005 ISO 6579 : 2002 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUỐI - PHƯƠNG PHÁP PHÁT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4991:2005 (ISO 7937 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN4991:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4991:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch ,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,TCVN 4991:2005,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4991 : 2005 ISO 7937 : 2004 VI SINH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4884:2005 (ISO 4833 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4884:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4884:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C,Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,TCVN 4884:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4884 : 2005 ISO 4833 : 2003 VI SINH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7494:2005 (ASTM D 140 - 01) về Bitum - Phương pháp lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tiêu Chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. BITUM - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Bitumen - Method for sampling 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để lấy mẫu bitum tại

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7505:2005 về Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7505:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7505:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lựa chọn và lắp đặt kính xây dựng,Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng ,Kính xây dựng,TCVN 7505:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7505 : 2005 QUY PHẠM SỬ DỤNG KÍNH TRONG XÂY DỰNG - LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT Code of practice for application

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

137

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 346:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXDVN346:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN346:2005,***,Thử nghiệm chịu lửa,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Yêu cầu riêng ,Dầm,TCXDVN 346:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 346 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 6- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI DẦM. Fire- resistance tests- Elements

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

138

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 345:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCXDVN345:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN345:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Yêu cầu riêng,Bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải,TCXDVN 345:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 345 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ-PHẦN 5- CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

139

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 343:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCXDVN343:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN343:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,Chỉ dẫn về phương pháp thử,Áp dụng số liệu thử nghiệm,TCXDVN 343:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 343 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ - PHẦN 3 - CHỈ DẪN VỀ PH´ƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

140

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 344:2005 về thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXDVN344:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN344:2005,***,Bộ phận kết cấu của tòa nhà ,Thử nghiệm chịu lửa,TCXDVN 344:2005 ,Yêu cầu riêng ,Bộ phận ngăn cách đứng chịu tải,TCXDVN 344:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 344 : 2005 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CỦA TOÀ NHÀ PHẦN 4 - CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.125.162