Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 104/2005/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 6142 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7469:2005 (ISO 11932 : 1996) về An toàn bức xạ - Đo hoạt độ vật liệu rắn được coi như chất thải không phóng xạ để tái chế, tái sử dụng hoặc chôn cất

2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - ĐO HOẠT ĐỘ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

82

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7528:2005 về kính xây dựng - Kính phủ phản quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7528:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7528:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kính xây dựng,Kính phủ phản quang ,TCVN 7528:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7528 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH PHỦ PHẢN QUANG Glass in building – Solar reflective coated glass Lời nói đầu TCVN 7528:2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

83

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001:2005 (ISO 14001 : 2004) về hệ thống quản lý môi trường - các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO14001:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14001:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý môi trường ,TCVN ISO 14001:2005,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14001 : 2005 ISO 14001 : 2004 Xuất bản lần 2 Second edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7502:2005 (ASTM D 2170- 01a) về Bi tum - Phương pháp xác định độ nhớt động do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7502:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7502:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7502 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG Bitumen - Test method for determination of kinematic viscosity 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

85

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7496:2005 (ASTM D 113 - 99) về Bitum - Phương pháp xác định độ kéo dài do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7496:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7496:2005,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7496 : 2005 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ KÉO DÀI Bitumen – Test method for ductility 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Độ kéo dài của bitum là khoảng cách đo được tính từ thời điểm bắt đầu kéo mẫu đến thời điểm khi mẫu đứt, như

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945:2005 về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

TCVN5945:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5945:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 5945:2005,Nước thải công nghiệp,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Tiêu chuẩn thải,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5945: 2005 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP-TIÊU CHUẨN THẢI Industrial waste water _ Discharge standards Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7544:2005 về Giầy, ủng cao su - Ủng bằng cao su lưu hóa chống axít, kiềm chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy đinh tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. GIẦY, ỦNG CAO SU - ỦNG BẰNG CAO SU LƯU HÓA CHỐNG AXÍT, KIỀM

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

88

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14024:2005 (ISO 14024: 1999) về Nhãn môi trường và công bố môi trường - Ghi nhãn môi trường kiểu 1 - Nguyên tắc và thủ tục

TCVNISO14024:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14024:2005,***,Nhãn môi trường ,Công bố môi trường,Ghi nhãn môi trường ,Nguyên tắc và thủ tục,TCVN ISO 14024:2005 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14024: 2005 ISO 14024: 1999 NHÃN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG BỐ MÔI TRƯỜNG - GHI NHÃN MÔI TRƯỜNG KIỂU I - NGUYÊN TẮC VÀ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7550:2005 (ISO 4344 : 2004) về Cáp thép dùng cho thang máy - Yêu cầu tối thiểu

TCVN7550:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7550:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7550 : 2005 ISO 4344 : 2004 CÁP THÉP DÙNG CHO THANG MÁY – YÊU CẦU TỐI THIỂU Steel wire ropes for lifts – Minimum requirements Lời nói đầu TCVN 7550:2005 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7472:2005 (ISO 5817 : 2003) về Hàn - Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7472:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7472:2005,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7472 : 2005 ISO 5817 : 2003 HÀN - CÁC LIÊN KẾT HÀN NÓNG CHẢY Ở THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HỢP KIM CỦA CHÚNG (TRỪ HÀN CHÙM TIA) - MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI KHUYẾT TẬT Welding - Fusion - welded joints in steel, nickel, titanium

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 về thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4244:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4244:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thiết bị nâng,TCVN 4244:2005 ,Thiết kế chế tạo kiểm tra kỹ thuật TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4244:2005 THIẾT BỊ NÂNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT Litting appliances – Design contruction and survey Lời nói đầu TCVN 4244:2005 thay

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

92

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 338:2005 về kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN338:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN338:2005,Bộ Xây dựng,Kết cấu thép,TCXDVN338:2005,Tiêu chuẩn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 338 : 2005 KẾT CẤU THÉP TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Steel structures – Design standard LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 338 : 2005 thay thế cho TCVN 5575 : 1991. TCXDVN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

93

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN356:2005,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN356:2005,***,Kết cấu bê tông cốt thép,TCXDVN 356:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 356 : 2005 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES – DESIGN STANDARD 1 Phạm vi áp dụng 1.1

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

94

Tiêu chuẩn ngành TCN 91:2005 về Quặng mangan - Phương pháp phân tích hóa học

TCN91:2005,Tiêu chuẩn ngành TCN91:2005,***,Phương pháp phân tích hóa học,Quặng mangan,TCN 91:2005,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 91 : 2005 QUẶNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Manganese ores - Methods of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 về đường ôtô - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4054:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đường ôtô ,TCVN 4054:2005 ,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4054 : 2005 ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ Highway - Specifications for design Lời nói đầu TCVN 4054 : 2005 thay thế TCVN 4054 :

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7466:2005 về phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) dùng cho xe cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7466:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7466:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương tiện giao thông đường bộ,Hệ thống nhiên liệu,Xe cơ giới,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 7466:2005,Giao thông TCVN 7466: 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ DẦU

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7467:2005 về phương tiện giao thông đường bộ - Xe cơ giới lắp hệ thống nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7467:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7467:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xe cơ giới lắp hệ thống nhiên liệu,Phương tiện giao thông đường bộ,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,Nhiên liệu khí dầu mỏ hóa lỏng,TCVN7467:2005 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7467 : 2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - XE CƠ GIỚI LẮP HỆ THỐNG NHIÊN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4829:2005 (ISO 6579 : 2002) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện Salmonella trên đĩa thạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4829:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4829:2005,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Phương pháp phát hiện Salmonella ,TCVN 4829:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4829 : 2005 ISO 6579 : 2002 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUỐI - PHƯƠNG PHÁP PHÁT

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

99

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4991:2005 (ISO 7937 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

TCVN4991:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4991:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Định lượng Clostridium perfringens trên đĩa thạch ,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,TCVN 4991:2005,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4991 : 2005 ISO 7937 : 2004 VI SINH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4884:2005 (ISO 4833 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4884:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4884:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ, Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 độ C,Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,TCVN 4884:2005 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4884 : 2005 ISO 4833 : 2003 VI SINH

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.210.11.249